Empowermens Support: hulpmiddel voor hulpvrager

Universeel werkboek, passend bij verschillende vormen van hulpverlening

Empowermens Support is een universeel werkboek. Het is bewust zó opgesteld, dat verschillende organisaties het kunnen inzetten. Het werkboek is een tool, een hulpmiddel, dat ingezet wordt bij allerlei vormen van ondersteuning. Of het nu om opvoedingsondersteuning gaat of ondersteuning bij rouw of sociale vaardigheden, dat maakt niet uit. Wat de hulpvraag ook is, Empowermens Support kan worden ingezet.

 

Empowermens Support: inzetten bij formele- of informele hulpverlening?

Empowermens Support wordt ingezet bij zowel formele- als informele hulpverlening. Het past mogelijk iets beter bij formele hulpverlening. Binnen de professionele hulpverlening wordt de regulatieve cyclus veelal toegepast en wordt er methodisch gewerkt. Dit sluit aan bij de inhoud van Empowermens Support.Als Empowermens Support wordt toegepast binnen de informele hulpverlening, dan is het aan te raden dat de hulpaanbieder (vrijwilliger, mantelzorger, familielid etc.) uitleg ontvangt.

Valt Empowermens Support onder aanbod- of vraaggericht werken?

 Empowermens Support is inzetbaar bij zowel aanbod- als vraaggericht werken. Als je het werkboek zo functioneel mogelijk wil inzetten, dan is het mooi als er een combinatie van beiden is. De hulpvrager komt met een hulpvraag binnen, hier richt je de ondersteuning op, en daarnaast is er een stukje aanbod waar niet direct om gevraagd is. Als het gaat om dit stukje aanbod dan gaat het voornamelijk over de werkkaarten, waaronder de analyses.

Past Empowermens Support ook bij trajecten waar maar één hulpvraag is?

Misschien is dit een vraag die bij je opkomt, omdat 'zelfredzaamheid' een nogal groot begrip is. Zelfredzaam word je niet meteen wanneer er één hulpvraag wordt aangepakt. Zelfredzaamheid is iets waar Empowermens naar streeft, maar het is niet zo dat Empowermens Support alleen bij langdurige trajecten vol hulpvragen toegepast wordt. Juist ook bij de kleinere hulpvragen is Empowermens Support een mooie tool om in te zetten. Empowermens Support wordt namelijk als een soort 'dagboek' voor het proces gebruikt. Het kan heel leerzaam zijn als iemand daar - ook na het traject - nog eens in doorbladerd.

Daarnaast is het zo dat ook bij één hulpvraag de werkkaarten Eigen Kracht Analyse en Netwerk Analyse kunnen worden ingevuld. Hiermee bied je iets extra's dan alleen de ondersteuning voor die ene hulpvraag. De hulpvrager leert hierdoor meteen welke eerste stappen hij kan zetten bij eventuele problemen op andere levensgebieden. Het doel hiervan is dat hulpvrager in de toekomst niet meteen contact opneemt met jou als hulpaanbieder, maar dat diegene eerst andere stappen zet voor hij (opnieuw) bij de formele hulpverlening uitkomt.

Samengevat en concreet: voor wie is Empowermens Support?

 Empowermens Support kan worden gebruikt door iedereen die een hulpvraag heeft en/of ondersteuning ontvangt. Het is wel belangrijk dat de hulpvrager kan lezen en schrijven en dat hij de werkbladen goed genoeg begrijpt om ze in te kunnen vullen. Bij het invullen ervan ontvangt hij deels ondersteuning van de hulpaanbieder. Voor het gebruiken van Empowermens Support maakt het niet uit wat de hulpvraag is en ook niet of er sprake is van formele- of informele hulp. Empowermens Support heeft rekening gehouden met verschillende (denk)niveaus. Afhankelijk van het niveau van de hulpvrager zul je als hulpaanbieder iets meer of iets minder aansturing en ondersteuning moeten bieden bij gebruik van Empowermens Support.