empowermens-zelfredzaamheid-logo-bestellen

EMPOWERMENS BLOGS

Blogs om mensen online te empoweren

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen
BoekenBoeken

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek

De dramadriehoek en winnaarsdriehoek, wat zijn dat? De dramadriehoek is een begrip die je tegenkomt in de Transactionele Analyse en onder andere gebruikt wordt in de hulpverlening, het bedrijfsleven en binnen opleidingen zoals Social Work. De dramadriehoek, ook wel de verliezersdriehoek, is een voorbeeld van een psychisch spel, waarbij er sprake is van een rollenpatroon. Je hebt drie rollen: de aanklager of dader (KO-), het slachtoffer (AK-) en de redder (VO-). Wil je weten waar KO-, AK- en VO- voor staan? Lees dan onze blog over de Transactionele Analyse.

Uitleg Dramadriehoek

Alle drie de rollen zijn disfunctioneel. De rollen zien er als volgt uit:

 • Aanklager: agressief, boos, klaagt aan, onderschat iemands kunde en integriteit, oordeelt.
 • Slachtoffer: voelt zich onderdrukt, hulpeloos, klaagt over niet voldane behoeften, haalt zichzelf naar beneden
 • Redder: extreem behulpzaam, wil graag nodig zijn, opofferend, onderschat andermans capaciteit om voor zichzelf te denken.

Alle drie de rollen zijn disfunctioneel. Als mensen deze rollen innemen komen ze met elkaar terecht in een dramadriehoek. De uitwisseling van verbale en non-verbale communicatie is een drama en en leidt tot ineffectieve communicatie, verwijdering en negatieve gevoelens.

Als je je bewust bent van het ontstaan van een dramadriehoek, waar je misschien wel in deelneemt, is er gelukkig een oplossing! Er bestaat namelijk ook een winnaarsdriehoek. In de winnaarsdriehoek kom je los van de drama en kun je krachtiger en authentieker communiceren.

Uitleg Winnaarsdriehoek

In de winnaarsdriehoek is er sprake van het volwassen egopositie, die iedereen inneemt. De communicatie verloopt effectief, succesvol en plezierig. In de winnaarsdriehoek staan er drie 'rollen' centraal: assertief, opvoedend en kwetsbaar. Binnen de winnaarsdriehoek wordt de aanklager assertief. Hij kent zijn gevoelens, wensen en behoeften en kan deze vanuit de ik-boodschap overbrengen. Hij kan confronteren op een manier waarbij de ander in zijn waarde wordt gelaten en is niet oordelend. De redder wordt opvoeder en helpt (alleen) als hiernaar gevraagd wordt. De opvoeder vindt het niet erg als zijn hulp niet nodig is en accepteert de capaciteit van de ander om voor zickmu hzelf te denken. Het slachtoffer accepteert zichzelf, stelt zich kwetsbaar op en kan zijn echte gevoelens delen.

Je weet nu waar de dramadriehoek en winnaarsdriehoek voor staan! Mocht je nog vragen hebben over de dramadriehoek en winnaarsdriehoek of over de Transactionele Analyse? Stuur ons dan een bericht!

Transactionele-Analyse-dramadriehoek
Transactionele-analyse-winnaarsdriehoek

WORKSHOP TRANSACTIONELE ANALYSE

Via Empowermens kun je een workshop Transactionele analyse volgen. De Dramadriehoek komt hierin ook aan bod. In deze workshop ga je leren hoe je de transactionele analyse kunt toepassen, door middel van inzet van de TA-puzzel. De puzzel is nieuw-ontwikkeld werkmateriaal. 

Na het volgen van deze workshop weet je hoe je de TA-puzzel kunt inzetten bij coaching en supervisie, teambuilding en in de hulpverlening.

Geinteresseerd in deze workshop? Neem vrijblijvend contact op met Empowermens door rechtsonderin op de Whatsapp-button te klikken, of door te mailen.

Social Work Blogs Empowermens

Empowermens is gestart met het schrijven van blogs gerelateerd aan het sociaal werk. Dit is bijvoorbeeld interessant voor studenten Social Work, hulp- en dienstverleners of andere geinteresseerden. Zie hieronder het overzicht. Klik op de link om naar de juiste blog te gaan.

Empowermens heeft ook een pagina aangemaakt waar allerlei begrippen in het sociaal werk worden uitgelegd; hiervoor ga je naar Begrippen Social Work.

transactionele-analyse

Transactionele Analyse

Black Friday 2021Black Friday 2021
HuishoudenHuishouden

Uitleg Transactionele Analyse

Wat is de Transactionele Analyse? Wat kun je ermee? Hoe is de Transactionele Analyse ontstaan? In deze blog geeft Empowermens je onder andere antwoord op deze vragen. Daarnaast worden bepaalde elementen van de Transactionele Analyse besproken, zoals de egoposities en de welbekende dramadriehoek. Als je de opleiding Social Work volgt dan zul je de Transactionele Analyse zeker tegenkomen, maar ook in je werkzaamheden, of misschien wel tijdens de therapie die je volgt.


Wat is de Transactionele Analyse?

De Transactionele Analyse is een methodiek die veelal door hulpverleners wordt gebruikt. Het woord Transactie staat hier voor de uitwisseling van verbale en non-verbale communicatie, oftewel: de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Analyse staat hier voor het onderzoeken van de uitwisseling van deze transacties. Door de Transactionele Analyse kun je jouzelf en anderen  leren begrijpen; het geeft inzicht in jou en de omgang met anderen.

De Transactionele Analyse, afgekort de TA, is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. Met de TA kan een analyse gemaakt worden van wat zich in mensen afspeelt (de analyse van het levensscript en van de egoposities) en wat er communicatief gebeurt tussen mensen (analyse van transacties en psychologisch spel). Je zou kunnen stellen dat de TA een persoonlijkheidstheorie is, maar ook een communicatietheorie en een ontwikkelingstheorie.


Wat kun je met de Transactionele Analyse?

Met de TA kun je ontdekken hoe jijzelf communiceert en hoe een ander communiceert. Als hulpverlener kun je met de TA ontdekken hoe degenen die voor jou zitten met elkaar communiceren. Met de TA ontdek je verder hoe de interactie tussen jou en de ander verloopt, hoe het komt dat jij en de ander op een bepaalde manier met elkaar omgaan en hoe je de communicatie voortaan beter kunt laten verlopen. Als je een gesprek vanuit de TA bekijkt, dan wordt al snel duidelijk wat er in de communicatie goed verloopt en wat er niet goed verloopt.

De TA biedt een referentiekader waarmee gespreksvoering geoefend kan worden. Dit kan zowel met individuen als met stellen of gezinnen gedaan worden. Door de TA leer je goed te kijken wat er speelt, ontdek je knelpunten in de communicatie en kun je kiezen welke interventies er nodig zijn om op een andere, betere, goede manier om te gaan met een ander en met jezelf.

 

Hoe is de Transactionele Analyse ontstaan?

De grondlegger van de TA is Eric Berne, een psychiater die innovatief en creatief dacht. Hij werd beinvloed door de humanistische beweging en maakte gebruik van verschillende effectieve psychotherapeutische begeleidingsmodellen. Hij ontdekte dat mensen zich heel verschillend konden gedragen, dat één persoon soms wel uit meerdere personen leek te bestaan, door de verschillende manieren waarop de persoon communiceerde, per situatie (de ego-posities en scripten, die later nog aan bod zullen komen). Hieruit ontstond vanaf de jaren 50 de Transatcionele Analyse. Veel mensen waren geïnteresseerd in zijn ideeën. In de loop der jaren werd de Transactionele Analyse verder ontwikkeld tot een persoonlijkheidstheorie, een ontwikkelingstheorie, een coachingsinstrument en een communicatiemodel. Eric Berne vond het belangrijk dat psychologische begrippen voor iedereen toegankelijk moesten zijn en niet alleen voor de professionele werker. Daarom werd de TA een heldere theorie, met herkenbare begrippen.

 

Waar bestaat de Transactionele Analyse uit?

De TA bestaat uit verschillende onderdelen en begrippen die hieronder beschreven zullen worden. Allereerst heb je een aantal centrale uitgangspunten. Naast de centrale uitgangspunten bestaat de TA uit zogenoemde concepten.


Centrale uitgangspunten

De TA bestaat uit een aantal centrale uitgangspunten:

 • Wederzijds respect
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Drijfveer tot verandering

Wederzijds respect

Bij het wederzijds respect wordt er uitgegaan van een basishouding: ik ben oke, jij bent oke.
Dit is een krachtige denkwijze van de TA, die makkelijk klinkt, maar die best moeilijk toe te passen is. Je moet jezelf oke vinden en liefhebben en de ander ook. Dit is dan ook iets waar je soms bewust voor moet kiezen.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De TA stelt dat iedereen in staat is om zelf na te denken over de keuzes die hij maakt en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit betekent dat de TA gelooft dat je in elke situatie op verschillende manieren kunt reageren. Er zijn in elke situatie verschillende opties en uiteindelijk maak je zelf de keuze hoe je reageert. Je bent je alleen niet altijd bewust van de keuzes. De keuzes in jouw manier van reageren die je in een bepaalde situatie maakt herhaal je vaak bij (soort)gelijke situaties. Je keuze kan een gezonde of ongezonde manier van reageren zijn. Je kunt jezelf ontwikkelen door je bewust te zijn van jouw denken en reageren. Zo kun je vaker en bewuster kiezen voor een gezonde en meer passende reactie.

Drijfveer tot verandering

Eric Berne stelt dat ieder mens diep van binnen streeft naar mentale en fysieke gezondheid, door gezonde keuzes te maken en problemen zelf goed op te kunnen lossen.


Concepten van de Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse bevat een aantal concepten waarmee gewerkt wordt:

 • Contract
 • Strokes
 • Basisposities
 • Egoposities
 • Psychologisch spel
 • Dramadriehoek
 • Script

We beschrijven hieronder een paar van deze concepten.

Strokes

In het Engels staat het werkwoord 'to stroke' voor strelen en slaan. Strokes binnen de TA kunnen ook uit 'strelen'  of 'slaan' bestaan: strokes zijn of positief of negatief. Om een persoonlijkheid te ontwikkelen doorloop je een socialisatieproces, waarbij je verschillende strokes ontvangt. Alles wat door een handeling uitdrukt 'ik weet dat je bestaat' zijn strokes, of het nou om non-verbale of verbale communicatie gaat. Een stroke kan zijn dat je een kus van iemand krijgt, of een schop, dat je een compliment krijgt of dat iemand je afbrandt. Het is belangrijk om het gevoel te krijgen dat anderen om jouw heen weten dat jij bestaat, oftewel: je kunt niet zonder (positieve) strokes. Iedereen wil graag het gevoel hebben gezien en gewaardeerd te worden. Alle strokes kun je onderverdelen in vier categorieën:

 • Onvoorwaardelijk positief = Je bent oké
 • Voorwaardelijk positief = Je doet oké
 • Onvoorwaardelijk negatief = Je bent niet oké
 • Voorwaardelijk negatief = Je doet niet oké

De strokes die je door je leven heen ontvangt bepalen in grote mate de manier waarop jij je gedraagt en reageert op situaties. De strokes die je als kind ontvangen hebt, blijf je opzoeken wanneer je volwassen bent. Zo zoeken mensen bijvoorbeeld naar afwijzing, omdat dit is waar ze aan gewend zijn. Je kunt bij jezelf stilstaan en nagaan welke effecen de strokes hebben op jouw huidige leven. Van je ouders of opvoeders heb je de meeste strokes ontvangen, maar ook van anderen ontving en ontvang je strokes.

Het is niet alleen belangrijk dat je positieve strokes van anderen ontvangt, maar ook dat je positieve strokes van jezelf ontvangt. Als iemand geen positieve strokes van een ander of zichzelf ontvangt, of de strokes van anderen niet toelaat, dan kan dit bijdragen aan een psychisch ongezonde situatie zoals depressie.

 

Basisposities

In het vorige stuk hebben we uitgelegd wat strokes zijn. Door alle strokes die je in je leven - met name in je jeugd - ontvangt ontwikkel je op den duur een zogenoemde basispositie. Dit is als het ware een overtuiging die jij over jezelf en anderen hebt. Vanuit deze basispositie handel, denk en voel je. Er zijn in totaal vier overtuigingen, die we basisposities noemen. Je hebt ze alle vier wel eens, maar een ervan overheerst vaak.

 • Ik ben oké, jij bent oké.
  Als dit je basispositie is, dan geloof je als het ware dat ieder mens waardevol is. Zowel jijzelf als de ander. Je gelooft dat je conflicten samen op kunt lossen, op een manier die voor beiden prettig is. Binnen deze basispositie is verandering, groei en intimiteit mogelijk.
 • Ik ben niet oké, jij bent oké.
  Als dit je basispositie is, dan geloof je dat jijzelf minder waard bent dan anderen. Een ander kan het beter dan jij. In een conflict los je het op zo'n manier op dat de ander (meer) zijn zin krijgt. Je voelt je niet belangrijk en je bent niet gelukkig.
 • Ik ben oké, jij bent niet oké.
  Als dit je basispositie is, dan geloof je dat jij belangrijker bent dan de ander. Je drukt jouw zin (tot een oplossing) door, ten koste van een ander. Jij weet wat goed is voor de ander.
 • Ik ben niet oké, jij bent niet oké.
  Als dit je basispositie is, dan geloof je dat het leven niet de moeite waard is en dat hier niets aan te veranderen valt.

Egoposities

Volgens Eric Berne bestaat je persoonlijkheid uit drie elementen: ouder, volwassene en kind. Dit worden door hem de egoposities genoemd. De egoposities kun je verdelen in verschillende types. Hieronder worden ze uitgelegd.

 • Ouder egopositie
  De ouder egopositie wordt onderverdeeld in de kritische ouder (KO) en in de voedende ouder (VO) en wordt bevat gedachten, gevoelens en gedrag die je voornamelijk van je ouders of opvoeders hebt overgenomen. De kritische ouder omvat vaak alle regels, grenzen en orde en structuur. De voedende ouder omvat iets positiefs. De voedende ouder is gericht op het waarderen van zichzelf en anderen, om wie ze zijn en wat ze doen.
 • Kind egopositie
  De kind egopositie omvat gedachten, gevoelens en gedrag die wordt herhaalt vanuit de kinderjaren. Het kind wordt onderverdeeld in het vrije/natuurlijke kind (VK) en het aangepaste kind (AK). Deze egopositie houdt het 'natuurlijk reageren' in; waarbij reacties voornamelijk vanuit je gevoel ontstaan. Het vrije kind reageert voornamelijk vanuit impulsen. Het aangepaste kind kan zich aanpassen, bijvoorbeeld door naar een ander te luisteren en gehoorzaam te zijn, of door zich te laten corrigeren.
 • Volwassen egopositie
  De volwassen egopositie (V) omvat gedachten, gevoelens en gedrag als reactie op het hier en nu en gebaseerd op feiten. In de volwassen egopositie weeg je keuzes af, vraag en luister je, overleg en onderhandel je. De volwassen egopositie wordt niet onderverdeeld, zoals de andere twee egoposities.

De egoposities kunnen positief of negatief zijn. Als ze beschreven worden komt er in dat geval een + of een - achter te staan. Dus: KO+ en KO-, VO+ en VO-, VK+ en VK-, AK+ en AK-. De V van volwassen is neutraal. Om hier wat voorbeelden aan te koppelen:

 • KO+ (positief confronterend)
  'Ik vind het vervelend als je dit doet. Wil je dat niet meer doen?'
 • KO- (negatief confronterend)
  'Jij doet alles fout.'
 • VO+ (positief voedend en verzorgend)
  'Ik zie dat je gefrustreerd bent. Kan ik iets voor je doen?'
 • VO- (negatief voedend en verzorgend)
  'Ik zie dat je het niet weet. Laat mij het maar doen.'
 • VK+(positieve, impulsieve, authentieke emoties)
  Authentieke emoties uiten, creatief en spontaan, verdrietig bij pijn, blij bij vreugde, angstig bij gevaar.
 • VK- (negatieve, impulsieve emoties)
  Ongeremd zijn, ongepast gedrag (zoals scheten laten in het openbaar),
 • AK+ (positief aangepast)
  Houden aan regels en afspraken, normen en waarden, gehoorzamen (op een gezonde manier)
 • AK- (negatief aangepast)
  Aan van alles gehoorzamen en aanpassen om niet afgewezen te worden, herhalen van gedrag uit de kinderjaren dat niet meer bij een volwassen situatie, afhankelijk. Voorbeeld van een AK-: als kind huilde je als volwassenen je je zin niet gaven, als volwassene zet je huilen in om je zin te krijgen.
 • V (afwegend, onderhandelend, veelal gericht op feiten)
  Informatie verzamelen, overzicht hebben, afwegingen maken, prioriteiten stellen, overleggen, besluiten nemen. 'Wat gebeurt er? Wat voel ik? Wat denk ik? Wat wil ik? Wat kan ik (nu) doen?'

Een doelstelling van persoonlijke verandering in de Transactionele Analyse is om patronen uit de negatieve egoposities te vervangen door ander gedrag, waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van alle egoposities.

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek

De dramadriehoek, ook wel de verliezersdriehoek, is een voorbeeld van een psychisch spel, waarbij er sprake is van een rollenpatroon. Je hebt drie rollen: de aanklager of dader (KO-), het slachtoffer (AK-) en de redder (VO-). Alle drie de rollen zijn disfunctioneel. De rollen zien er als volgt uit:

 • Aanklager: agressief, boos, klaagt aan, onderschat iemands kunde en integriteit, oordeelt.
 • Slachtoffer: voelt zich onderdrukt, hulpeloos, klaagt over niet voldane behoeften, haalt zichzelf naar beneden
 • Redder: extreem behulpzaam, wil graag nodig zijn, opofferend, onderschat andermans capaciteit om voor zichzelf te denken.

Alle drie de rollen zijn disfunctioneel. Als mensen deze rollen innemen komen ze met elkaar terecht in een dramadriehoek. De uitwisseling van verbale en non-verbale communicatie is een drama en en leidt tot ineffectieve communicatie, verwijdering en negatieve gevoelens.

Als je je bewust bent van het ontstaan van een dramadriehoek, waar je misschien wel in deelneemt, is er gelukkig een oplossing! Er bestaat namelijk ook een winnaarsdriehoek. In de winnaarsdriehoek kom je los van de drama en kun je krachtiger en authentieker communiceren.

In de winnaarsdriehoek is er sprake van het volwassen egopositie, die iedereen inneemt. De communicatie verloopt effectief, succesvol en plezierig. In de winnaarsdriehoek staan er drie 'rollen' centraal: assertief, opvoedend en kwetsbaar. Binnen de winnaarsdriehoek wordt de aanklager assertief. Hij kent zijn gevoelens, wensen en behoeften en kan deze vanuit de ik-boodschap overbrengen. Hij kan confronteren op een manier waarbij de ander in zijn waarde wordt gelaten en is niet oordelend. De redder wordt opvoeder en helpt (alleen) als hiernaar gevraagd wordt. De opvoeder vindt het niet erg als zijn hulp niet nodig is en accepteert de capaciteit van de ander om voor zichzelf te denken. Het slachtoffer accepteert zichzelf, stelt zich kwetsbaar op en kan zijn echte gevoelens delen.

Transactionele-Analyse-dramadriehoek
Transactionele-analyse-winnaarsdriehoek

WORKSHOP TRANSACTIONELE ANALYSE

Via Empowermens kun je een workshop Transactionele analyse volgen. De Dramadriehoek komt hierin ook aan bod. In deze workshop ga je leren hoe je de transactionele analyse kunt toepassen, door middel van inzet van de TA-puzzel. De puzzel is nieuw-ontwikkeld werkmateriaal. 

Na het volgen van deze workshop weet je hoe je de TA-puzzel kunt inzetten bij coaching en supervisie, teambuilding en in de hulpverlening.

Geïnteresseerd in deze workshop? Neem vrijblijvend contact op met Empowermens door rechtsonderin op de Whatsapp-button te klikken, of door te mailen.

 

Empowermens en de Transactionele Analyse

Empowermens kan wat voor jou betekenen als het gaat om de TA:

Social Work Blogs Empowermens

Empowermens is gestart met het schrijven van blogs gerelateerd aan het sociaal werk. Dit is bijvoorbeeld interessant voor studenten Social Work, hulp- en dienstverleners of andere geinteresseerden. Zie hieronder het overzicht. Klik op de link om naar de juiste blog te gaan.

Empowermens heeft ook een pagina waar allerlei social work begrippen worden uitgelegd. Hiervoor ga je naar Begrippen Social Work.

Wat is empowerment?

WAT IS EMPOWERMENT?

Alles over Empowerment

Wat betekent Empowerment? Wat wordt er bedoeld met empowerment in het social work of in de zorg? Welke 15 elementen van empowerment beschrijft Judi Chamberlin? In dit artikel lees je van alles over empowerment! Zie hieronder een overzicht van alles dat beschreven staat. Klik op het onderwerp om meteen naar het stuk te gaan dat over dit onderwerp gaat.

BoekenBoeken

Wat is empowerment?

Empowerment is het proces van versterking, waarbij de mens grip krijgt op zijn eigen situatie en/of omgeving. Empowerment komt tot stand door het krijgen en hebben van controle, het aanscherpen van bewustzijn en het vergroten van participatie

Het woord empowerment is niet een woord dat je in 'de Dikke van Dale' kunt vinden. Dit komt omdat het een Engels woord is. Toch wordt dit woord tegenwoordig wel regelmatig gebruikt. Je komt het woord bijvoorbeeld tegen binnen het social work. 

Empowerment Betekenis

Het woord empowerment wordt op verschillende manieren uitgelegd en beschreven. Hieronder vind je een aantal verschillende beschrijvingen van het woord empowerment. 

 • Een vorm van zelfsturing
 • Het ontwikkelen en benutten van de eigen capaciteiten, om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt. 
 • Als je het Engelse woord Empowerment letterlijk vertaalt naar het Nederlands, dan betekent het 'iemand tot iets in staat stellen'. 
 • Proces waarbij mensen of groepen meer invloed krijgen op gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn. 
 • Gaat uit van de eigen kracht van mensen. 

Empowerment in Social Work

Binnen het Social Work komt het woord empowerment neer op het bewustwordingsproces van de mens, waarbij de mens bij zijn eigen kracht komt en deze activeert. Dit gaat onder andere over 'eigen kracht' en 'zelfredzaamheid', twee veel gebruikte termen binnen de hulpverlening. Er is sprake van empowerment als het individu weet waar zijn krachten liggen, deze ook benut en daarnaast weet waar zijn krachten niet liggen en hiervoor zijn netwerk benut. Zo weet hij zich te redden. Empowerment gaat daarom ook over sterk zijn, het grip hebben op de situatie, binnen de verschillende levensgebieden. 

Volgens Rensen, organisator van de conferentie 'Meer kracht en meer macht. Waarom empowerment juist nu nodig is.', vormt empowerment het basisbegrip binnen het sociaal werk. Hij heeft het erover dat je zonder empowerment geen participatiesamenleving kunt vormen. Hij geeft hier het volgende over aan: "Het gaat over het individu, maar ook over de omgeving waar het individu deel van uitmaakt. Begrippen als zelfredzamheid, eigen kracht of ervaringsdeskundigheid zijn smaller en bieden maar een deel van de oplossing. Professionals die sociale problemen oplossen, horen oog te hebben voor de invloed van de omgeving op de burger/cliënt. Empowerment biedt daarvoor een goed kader. Ook in een tijd waarin veel van de burgers, en hun netwerk, wordt gevraagd.". Lees hierover meer via 'Zonder empowerment geen participatiesamenleving'. 

 

Wat houdt Empowerment in?

De betekenis van Empowerment is zojuist uitgelegd, maar wat houdt empowerment in? Hieronder een puntsgewijs overzicht. 

Mensen met empowerment..

 • ..weten dat ze de mogelijkheid om te veranderen zelf in eigen hand hebben. 
 • ..weten waar hun krachten liggen en benutten deze. 
 • ..weten ook waar hun krachten niet liggen. Hier vragen zij hun netwerk voor. 
 • ..kunnen en mogen zelf keuzes maken. 
 • ..nemen zelf beslissingen (over hun leven). 
 • ..proberen problemen stap voor stap zelf op te lossen. 
 • ..geloven (weer) in zichzelf. 
 • ..vergroten hun eigen waarde -en daarmee indirect hun zelfvertrouwen. 
 • ..maken afspraken met zichzelf en anderen en komen deze na. 
 • ..zijn assertief: komen op voor hun wensen, verwachtingen en behoeften. 
 • ..zien het belang van de 'groep' en weten dat zij er niet alleen voor staan. Zij durven hulp van anderen te vragen. 

 

Empowerment 15 elementen

Volgens Judi Chamberlin - een Amerikaanse activist, leider, spreker binnen de psychiatrie - bestaat empowerment uit 15 elementen. Dit beschreef zij in het blad Passage. Ik heb ze hieronder voor je op een rijtje gezet. 

1) Beslissingsvrijheid.
In de gelegenheid zijn om zelf belangrijke beslissingen te nemen over je leven. 

2) Toegang hebben tot informatie en hulpbronnen.
Om goede beslissingen te kunnen nemen is het van belang dat iemand beschikt over informatie, of dat iemand de informatie tot zich kan nemen. Door de informatie kan hij de consequenties van zijn keuze afwegen. 

3) Keuzemogelijkheiden.
Deze spreekt wel voor zich. 

4) Assertiviteit.
Om te bereiken wat je wil is het belangrijk dat je assertief bent. Assertief zijn houdt in dat je opkomt voor wat je wil, voor je verwachtingen en behoeften. 

5) De mening van het individu is belangrijk. 

6) Kritisch leren denken, in plaats van geconditioneerd handelen.
Niet automatisch handelen, het geconditioneerde handelen, maar nadenken over wat je wil en daar naar handelen. 

7) Boosheid tonen en ermee om leren gaan.

8) Mensen hebben rechten. 

9) Veranderingen aanbrengen in het bestaan van de inividu of groep.
Door keuzes te mogen maken en veranderingen te mogen aanbrengen heeft iemand het idee controle en vrijheid te hebben over de situatie. 

10) Vaardigheden aanleren die het individu zelf belangrijk vindt. 
Wanneer iemand de gelegenheid heeft om dingen aan te leren die diegene zelf belangrijk vindt, dan kun je soms versteld staan van iemands kunnen. 

11) Ervoor zorgen dat anderen hun visie over de competentie en het oordeelsvermogen van cliënten wijzigen. 

12) Uit de kast komen.
Mogen zijn wie je bent, wie je ook bent. Hier wordt niet het 'uit de kast komen' bedoelt wanneer iemand aangeeft op hetzelfde geslacht te vallen. 

13) Uit zichzelf groeien en veranderen. 

14) Stigma overstijgen en een positief zelfbeeld opbouwen. 

15) Het belang van de groep en niet het gevoel hebben er alleen voor te staan. 

(Chamberlin, 1998, Passage). 

 

Werkboek voor cliënten: gericht op zelfredzaamheid en empowerment

Empowermens heeft een werkboek voor hulpvragers/cliënten ontwikkeld, genaamd Empowermens Support. Dit werkboek is een tool, een hulpmiddel, om in te zetten bij coaching, begeleiding en ondersteuning. Empowermens Support draagt onder andere bij aan empowerment, het vergroten van de zelfredzaamheid en stimuleert de actieve deelname van de hulpvrager tijdens zijn proces. Empowermens Support, het werkboek tijdens (hulpverlenings)trajecten, bevat onder andere een eigen dossier en verschillende werkkaarten.

Dit werkboek wordt door Empowermens, en inmiddels ook een aantal andere organisaties, ingezet tijdens de individuele begeleiding. Empowermens heeft als doel dat Empowermens Support bij nog veel meer organisaties wordt ingezet! Daarom heeft Empowermens besloten om jou het Empowermens Support-werkboek (PDF-formaat) gratis toe te sturen. Ga naar de bestelpagina van Empowermens Support om 'm gratis aan te vragen! Wil je het werkboek niet als 'e-book', maar hardcover? Het werkboek kun je particulier bestellen, maar ook als ZZP’er of als organisatie.

Empowermens Support sluit aan bij Welzijn Nieuwe Stijl en de kerncompetenties van Welzijn. Wil je hier meer over lezen? Ga dan naar de blog Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

 

Meer weten over Empowermens Support? Neem vrijblijvend contact op, of ga naar onderstaande pagina's.

 

Wat is Empowerment in de zorg?

Op de vraag 'Wat is empowerment in de zorg?' hoort hetzelfde antwoord dat ook onder het kopje 'Empowerment in Social Work' beschreven staat.

In de zorg zijn zorgverleners gericht op het versterken van de eigen regie van de patiënt. Dit doen zij door de patiënt te stimuleren om eigen keuzes te maken, indien dit mogelijk is. Als zorgverlener kun je empowerment bevorderen door al vanaf het begin van het zorgproces het mogelijk te maken voor de patiënt om zelf inbreng te hebben. Dit doe je door de patiënt in staat te stellen om zelfstandig te beslissen en te handelen, waarbij er op gelijkwaardig niveau gecommuniceerd wordt - iets dat essentieel is om tot empowerment te komen. Ook in de zorg is empowerment gericht op het verbeteren van zelfvertrouwen en het zelfbeeld. In de zorg kan empowerment pas tot stand komen als de patiënt daadwerkelijk de gelegenheid heeft om zelf de regie te nemen, door zelf keuzes te maken. Hierbij is het het mooist als de zorgverlener een stap terug neemt en de patiënt de verantwoordelijkheid krijgt voor het/zijn handelen. Als empowerment bij een patiënt gestimuleerd wordt, zal die zich meer gezien, gehoord en erkend voelen.

Wat is community empowerment?

Community empowerment verwijst naar het proces om gemeenschappen in staat te stellen de controle over hun leven te vergroten. Het betekent dat een gemeenschap de middelen en het vermogen heeft om haar eigen zaken te regelen, om relevante groepen en krachten binnen en buiten de gemeenschap te controleren en te beïnvloeden, en om krachtige leiders en gemeenschapsorganisaties te ontwikkelen. Een voorbeeld van het ontwikkelen van krachtige leiders, is dat leden van de gemeenschap leren organiseren, zodat zij kunnen deelnemen aan het verbeteren van hun gemeenschap en actie kunnen ondernemen om verbeteringen te realiseren. Community empowerment kan met name belangrijk zijn voor gemeenschappen die zich herbouwen na een trauma, zoals overlevenden van een natuurramp.

 

Boeken en artikelen gericht op empowerment

Geïnteresseerd geraakt in empowerment? Met onderstaande boeken en artikelen vergroot je je kennis nog meer en werk je aan (het vergroten van) empowerment.

Video 'Wat Is Empowerment?'

Hieronder een video waarin antwoord wordt gegeven op de vraag 'Wat is empowerment?'. De video staat op het YouTube-kanaal van Empowermens en is Engelstalig gesproken.

De video is deels ge-edit door Empowermens, maar de inhoud is niet door Empowermens geproduceerd. De video komt qua inhoud van GreenElation.

 

Empowermens

Empowermens kan wat voor je betekenen als het gaat om empowerment. Het volledige aanbod van Empowermens is gericht op het creëeren en ontwikkelen ervan. Zo kun je terecht voor coaching, maar ook voor een overzicht van andere hulpaanbieders, sprekers & workshops, een werkboek voor hulpverleningstrajecten en coachingstrajecten genaamd Empowermens Support, een shop en blogs zoals deze!

Wellicht ook interessant voor jou:

 

wat-is-empowerment-blog

Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl

EMPOWERMENS SUPPORT EN DE ACHT BAKENS VAN WELZIJN NIEUWE STIJL

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen
Black Friday 2021Black Friday 2021

Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl

Bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang: dit zijn de kerncompetenties van welzijn en tevens de doelen van de WMO. Empowermens Support sluit hierop aan. Door Empowermens Support wordt de mens gestimuleerd om na te denken over zijn kunnen, zijn eigen kracht, waar hij zichzelf maar ook een ander mee zou kunnen helpen. Daarnaast wordt hij ook gestimuleerd om na te denken over hoe zijn netwerk hem kan helpen. Uiteindelijk kan dit zelfredzaamheid, zorg voor elkaar en participatie tot stand brengen.

Welzijn Nieuwe Stijl: De acht bakens
In Welzijn Nieuwe Stijl staan acht bakens beschreven, die richtinggevend zijn voor de inzet van organisaties en professionals. Empowermens wil hier zoveel mogelijk bij aansluiten en heeft zich hier met Empowermens Support op gericht. De acht bakens zijn als volgt:

1. Gericht op de vraag achter de vraag.
2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger.
3. Direct erop af.
4. Formeel en informeel in verhouding.
5. Doordachte balans van collectief en individueel.
6. Integraal werken.
7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht.
8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.

Hoe sluit Empowermens Support aan bij de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl?
Natuurlijk kan Empowermens Support niet letterlijk aan alle acht bakens voldoen. Hier is voornamelijk de coach of hulpverlener (hierna te noemen: hulpaanbieder) zelf voor nodig. Empowermens Support is een tool, een hulpmiddel voor zowel de klant/cliënt als de hulpaanbieder, om gericht met de acht bakens te werken. Hieronder staat beschreven hoe Empowermens aansluit bij het werken vanuit de acht bakens.

1. Gericht op de vraag achter de vraag:
Door alle levensgebieden bij langs te lopen kan voor de hulpaanbieder inzichtelijk worden wat er allemaal gaande is in iemands leven. Hierdoor kan de hulpaanbieder sneller een verband leggen tussen dat wat er speelt; wat de vraag achter de vraag soms makkelijker duidelijk zal maken.

2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger.
Door Empowermens Support als tool in te zetten komt de burger, de hulpvrager, erachter waar zijn krachten liggen. Hoe hij zichzelf kan helpen.

3. Direct erop af.
Dit ligt bij de hulpaanbieder zelf.

4. Formeel en informeel in verhouding.
Door gebruik van Empowermens Support, en dan voornamelijk door gebruik van de werkbladen, zal inzichtelijk worden wat iemand zelf kan, wat iemand uit zijn netwerk kan betekenen en waarin iemand professionele ondersteuning nodig heeft. Dit zorgt voor een optimale verhouding tussen formele en informele hulp. Formele hulp houdt professionele ondersteuning in en informele hulp houdt ondersteuning in vanuit familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers.

5. Doordachte balans van collectief en individueel.
Het gaat hier om hoe ondersteuningsvragen worden aangepakt: individueel of collectief. Hier speelt Empowermens Support geen rol in.

6. Integraal werken.
Simpelgezegd houdt dit in dat verschillende professionals met elkaar samenwerken. Empowermens Stimuleert dit in die zin dat er met de hulpvrager gekeken wordt naar wat hij zelf kan, naar wat iemand uit zijn netwerk kan en waar hij professionele ondersteuning in nodig heeft. Als dit laatste nodig is, is het aan de hulpaanbieder om dit (samen met de hulpvrager) op gang te brengen. Hierbij zal afstemming nodig zijn voor wie wat oppakt. Wil je meer lezen over integraal werken? Over wat het wel en niet is? Klik dan hier.

7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht.
Empowermens Support is een simpel, praktisch werkboek. Het is enerzijds vrij in te vullen, maar niet geheel vrijblijvend. Empowermens Support heeft duidelijk een resultaatgericht doel, namelijk dat iemand groeit in zelfredzaamheid. In het werkboek kunnen werkbladen ingevuld worden om de eerste stappen hier naartoe te zetten.

8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.
Het is geheel aan de hulpvrager en de professional hoe (actief) Empowermens Support wordt ingezet. Er is ruimte voor de professional om werkbladen wel of niet toe te passen en ook voor de huplvrager is het zo dat hij naar eigen keuze bepaalde werkbladen in kan vullen. Empowermens Support kan als toevoeging worden ingezet bij verschillende aanpakken. Het is dus niet zo dat Empowermens Support maar bij één specifieke methodiek is in te zetten.

 

 

Pagina’s

×

 

HALLO!

Heb je een vraag of wil je een aanvraag doen? Zie hieronder wie er klaar zit om jouw (aan)vraag te beantwoorden. Klik op de naam om een gesprek te starten.

×