Werkboek als hulpmiddel tijdens hulpverlening, coaching en ondersteuning

Wat biedt Empowermens Support?

Empowerment

Empowerment is het proces van versterking, waarbij de mens grip krijgt op zijn eigen situatie en omgeving. Empowerment komt tot stand door het krijgen en hebben van controle, het aanscherpen van zelfbewustzijn en het vergroten van participatie. Door middel van Empowermens Support wordt de hulpvrager in staat gesteld zich steeds beter te redden op allerlei levensgebieden. Hij leert wat hij zelf kan en ervaart en ontwikkelt daardoor 'controle'. Zo ontstaat 'eigen regie' en wordt hij geactiveerd tot participeren.

Eigen Dossier

Over het algemeen is het zo dat de coach, begeleider of hulpverlener gespreksverslagen bijhoudt en in het dossier zet. Een hulpvrager heeft dan het recht om het dossier op te vragen, maar in de praktijk gebeurt dit weinig tot niet. Empowermens heeft het werkboek op zo'n manier ontwikkeld dat het als een dossier gezien kan worden. Het biedt de mogelijkheid voor de hulpvrager om mee te schrijven tijdens de gesprekken, zodat er tijdens of na het traject nog eens op teruggekeken kan worden. Zo kan er bijvorbeeld bekeken worden welke inzichten er ontstonden of welke tips er gegeven werden. Bij het invullen van de gespreksverslagen is sturing van de coach, begeleider of hulpverlener gewenst.

Zelfredzaamheid & Benutten Netwerk

Eigen Kracht Analyse
In het Engels betekent het woord empower in staat stellen. Om iets in staat te kunnen stellen moet je weten waar jouw krachten liggen of waar je de benodigde krachten ‘vandaan haalt’. In de Eigen Kracht Analyse wordt er gekeken naar de kwaliteiten van de hulpvrager. Hierdoor wordt inzicht verworven in het eigen kunnen. Tevens biedt dit de coach, begeleider of hulpverlener inzicht in de behoefte aan ondersteuning en helpt het in het opstellen van doelen.

Netwerk Analyse
Naast een Eigen Kracht Analyse is het ook gewenst om een Netwerk Analyse te maken, om naast inzichten in het huidige netwerk van de hulpvrager ook een optimale verhouding tussen formele en informele ondersteuning te bewerkstelligen.

Actieve deelname eigen proces

Een traject draait altijd en overal om de hulpvrager, maar meestal wordt hij bij bepaalde processen niet helemaal actief betrokken. Empowermens streeft er met het werkboek naar om de hulpvrager zo actief mogelijk bij zijn proces te betrekken. Gebruik van Empowermens Support stimuleert de actieve deelname aan het eigen proces.

Werkkaarten

De Eigen Kracht Analyse en de Netwerk Analyse zijn twee voorbeelden van werkkaarten die zich in Empowermens Support bevinden. De werkkaarten kunnen naar behoefte ingevuld en/of toegepast worden. De werkkaarten bevatten onder andere (gedeeltes van) verschillende methodieken die niet door Empowermens zelf zijn ontwikkeld, maar waarvan Empowermens bewust stukjes pakt. Op die manier realiseert Empowermens een passend, toepasbaar, simpel en fijn werkboek.

Overzicht & Inzicht

Empowermens Support geeft de hulpvrager overzicht en inzicht in het traject dat gevolgd wordt. In het werkboek staat onder andere een door de hulpvrager ingevulde toestemmingsverklaring, algemene belangrijke gegevens, een overzicht van doelen en een agenda met wie hij wanneer een afspraak heeft.