empowermens-zelfredzaamheid-logo-bestellen

EMPOWERMENS BLOGS

Blogs om mensen online te empoweren

opvoedstijlen

Welke opvoedstijlen bestaan er?

Black Friday 2021Black Friday 2021
SpeelgoedSpeelgoed

Welke opvoedstijlen zijn er?

Iedereen voedt zijn kinderen op een andere manier op. Zelfs binnen een relatie zie je soms dat de ene opvoeder naar een ander soort manier van opvoeden neigt dan de andere opvoeder. Welke opvoedstijlen bestaan er? Er zijn vier verschillende opvoedstijlen: autoritair, permissief, autoritatief en verwaarlozend. In deze blog lees je wat deze stijlen inhouden en wat de voor- en nadelen zijn. Welke opvoedstijl heb jij?

Autoritaire opvoeding

Een opvoeding die onder de autoritaire opvoedstijl valt, kenmerkt zich door veel regels. Binnen deze opvoedstijl is de ouder als het ware de baas en het kind moet gehoorzamen. Als het kind zich niet aan de regels houdt krijgt het straf. Autoritaire ouders leggen de regels nauwelijks uit en geven de kinderen geen ruimte om de discussie met hen aan te gaan.

Voordelen van een autoritaire opvoedstijl

Het voordeel van deze opvoedstijl is dat het kind precies weet wat het van zijn ouders kan verwachten. De ouders bepalen wat er gebeurt. Sommige kinderen kunnen baat hebben bij een autoritaire opvoeding.

Nadelen van een autoritaire opvoedstijl

Het nadeel van deze opvoedstijl is dat kinderen bang en volgzaam, of opstandig en agressief worden. Een kind dat opgroeit binnen deze opvoedstijl ontwikkelt weinig zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Het leert niet om zelf te bedenken en te beargumenteren waarom hij iets wil, of niet wil, en vind het moeilijk om beslissingen voor zichzelf te nemen. De dwingende manier van opvoeden kan voor strijd zorgen. Wordt het kind ouder, dan zal het zich meer onttrekken aan zijn ouders.

 

Permissieve opvoeding

Een opvoeding die onder de permissieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door toegeeflijke ouders die veel aandacht hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Het kind krijgt bijna altijd zijn zin. Je zou kunnen stellen dat het kind de baas is en er weinig van hem verwacht wordt. Ouders die deze opvoedstijl hanteren nemen hun kind wel serieus, maar zichzelf en hun regels in mindere mate.

Voordelen van een permissieve opvoedstijl

Het voordeel van deze opvoedstijl is dat ouder en kind gelijkwaardig zijn. Er doen zich weinig conflicten voor en het kind mag bijna alles.

Nadelen van een permissieve opvoedstijl

Het nadeel van deze opvoedstijl is dat kinderen van permissieve ouders worden verwend en geen grenzen leren kennen. Het kind krijgt weinig feedback, leert niet om ook rekening met anderen te houden en is gemakzuchtig. Bovendien leert het kind niet hoe hij met zijn emoties om kan gaan en hoe hij zichzelf kan beheersen. Kinderen kunnen verdrietig, agressief en impulsief worden. Als een kind van permissieve ouders de puberteit bereikt, kunnen de ouders hun invloed verliezen.

 

Autoritatieve opvoeding

Een opvoeding die onder de autoritatieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door ouders die tegelijkertijd regels stellen en oog hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Je zou kunnen zeggen dat deze ouders democratische opvoeders zijn. Ze geven met liefde leiding, houden rekening met de ontwikkeling van het kind en overleggen met het kind. De regels die ze stellen leggen ze uit door middel van argumenten. Zo leert het kind waarom er regels zijn. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd.

Voordelen van een autoritatieve opvoedstijl

Het voordeel van deze opvoedstijl is dat het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind wordt gestimuleerd. Het kind wordt als persoon geaccepteerd en gerespecteerd. Zijn ontwikkeling wordt gevolgd. Er is wederzijds openheid tussen ouder en kind. De kinderen van ouders die deze opvoedstijl hanteren zijn vaak wat vrolijker en presteren iets beter op school. Ze hebben minder gedragsproblemen en kunnen beter tegen de negatieve invloed van leeftijdsgenootjes.

Nadelen van een autoritatieve opvoedstijl

Het nadeel van deze opvoedstijl is dat het veel tijd en energie kost, meer dan de andere opvoedstijlen. Het kind zal niet meteen gehoorzamen, maar wil argumenten horen. Daarover in gesprek gaan kost tijd, energie en soms ook een hoop geduld. Ouders en kinderen zullen moeten accepteren dat hun meningen niet altijd overeenkomen. Een gevaar van deze opvoedstijl kan zijn dat het kind te vrij en te mondig wordt en dat ouders niet snel genoeg grenzen stellen, omdat ze maar blijven praten en argumenteren.

 

Verwaarlozende opvoeding

Een opvoeding die onder de verwaarlozende opvoedstijl valt kenmerkt zich door de weinig regels. Het kind mag het allemaal zelf uitzoeken. Deze opvoedstijl klinkt misschien heel vrij, maar eigenlijk worden deze kinderen verwaarloosd. Naast de weinige regels zijn andere kenmerken dat er weinig geborgenheid, steun, veiligheid en betrokkenheid is.

Voordelen van een verwaarlozende opvoedstijl

Een voordeel van deze opvoedstijl is dat het een vrij gemakkelijke manier van opvoeden is. Het kost je als ouder weinig tijd, energie en geduld en daardoor houd je meer tijd over voor jezelf.

Nadelen van een verwaarlozende opvoedstijl

Het nadeel van deze opvoedstijl is dat het kind niets van zijn opvoeders leert. Zo leert hij ook niet om juiste, verstandige keuzes te maken. Hierdoor loopt een kind het risico om verkeerde vriendjes te krijgen. Daarnaast voelt een kind zich door deze manier van opvoeden niet geliefd en eenzaam.

Welke opvoedstijl is het beste?

Er is niet één opvoedstijl aan te wijzen die de beste is. Als je kijkt naar de vier opvoedstijlen zoals deze hierboven beschreven staan, dan zou je kunnen stellen dat een kind het meeste leert van een autoritatieve opvoedstijl, maar zoals ook al beschreven stond is het voor bepaalde kinderen juist nodig dat hun ouders zich autoritair opstellen. Bij het ene kind is een harde aanpak met duidelijke regels nodig, terwijl een ander juist een losse aanpak met weinig regels nodig heeft.

JMouders schreef het artikel 'Onderzoek: dit is de beste opvoedstijl' naar aanleiding van een onderzoek van de Oklahoma State University.

 

Welke opvoedstijl is het slechtste?

Ik denk dat je na het lezen over de opvoedstijlen deze vraag zelf al kunt beantwoorden. De slechtste opvoedstijl, die de meest negatieve gevolgen heeft, is de verwaarlozende opvoedstijl. Kinderen worden te snel volwassen, hebben meer risico op het ontwikkelen van een verslaving en hebben op latere leeftijd vaker te maken met sociale en psychische problemen.

 

Welke opvoedstijl past het beste bij mij (en mijn kind)?

Welke opvoedstijl het beste bij jou en/of je kind past is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De situatie.
  • De omgeving waarin je het kind opvoedt.
  • Het temperament van het kind.
  • Je eigen opvoeding.
  • Je eigen karakter.

 

Wat hoort bij een goede opvoeding?

Er zijn een aantal aspecten die aansluiten bij wat een kind nodig heeft, waardoor je zou kunnen zeggen dat dit aspecten zijn die horen bij een goede opvoeding.

  • Het bieden van een verzorgende en beschermde omgeving;
  • Het bieden van structuur;
  • Overdragen van normen en waarden;
  • Overdragen van kennis.

 

Empowermens

Empowermens is een 'platform' voor empowerment. Je vindt er hulpaanbieders, informatieve entertainment en blogs. Zo zijn er nog meer blogs over opvoeding te lezen. Check het menu! Raak je steeds weer met je kind verzeilt in een machtsstrijd? Wellicht is de volgende blog dan interessant om te lezen: 'Hoe kun je omgaan met machtsstrijd'

opvoedstijlen
mijn-kind-wil-niet-eten

Wat kan ik doen als mijn kind niet wil eten?

Wat kan ik doen als mijn kind niet wil eten?

Het kan je helemaal tot wanhoop drijven als je kind niet wil eten. Het is ontzettend frustrerend om - soms elke dag opnieuw - die strijd aan te gaan, om er een paar hapjes in te krijgen. Ken je dat? Wat kun je doen als je kind niet wil eten? In deze blog krijg je in ieder geval een aantal tips die je kunt toepassen als je kind niet wil eten. 

Oh, en nog een kleine troost: je bent niet de enige bij wie het thuis zo gaat. Veel gezinnen met jonge kinderen herkennen dit probleem, ook bij hen is - metname - het avondeten af en toe een drama. 

Praktische adviezen
Hieronder de tips, inclusief uitleg. 

1) Ga de machtsstrijd niet aan
Dit is misschien wel de allerbelangrijkste tip. Ga de machtsstrijd niet aan! Heeft je kind zijn bord niet leeg? Pak het gewoon weg, zonder er al te veel van te zeggen. Geef de boodschap ''Graag of niet.'', of ''Volgende keer beter.''. 

2) Niet compenseren
Misschien ben je ongerust, en denk je 'Mijn kind moet toch wel iets in zijn maag krijgen?!'. Ondanks je ongerustheid is het verstandig je kind geen tussendoortjes ter compensatie te geven. Alhoewel het hard klinkt is er geen reden voor onrust, je kind kan best wachten tot de volgende (normale) maaltijd. Het is geen probleem om een keer een maaltijd over te slaan. Plus, je kind zal mogelijk extra trek hebben bij de volgende maaltijd, waardoor de kans groter is dat hij wel eet. 

Wat wel heel belangrijk is, is dat je kind voldoende drinkt! Wees daar wel alert op. 

3) Op tijd eten
Het is belangrijk om op tijd te eten, omdat ze veel vermoeider zijn wanneer het laat is. Als ze erg moe zijn, zullen ze minder eten. Eet dus niet te laat! 

4) Geef op tijd aan dat jullie gaan eten
Meestal zijn kinderen nog lekker aan het spelen, of zitten ze nog op de tablet, laptop of smartphone als je ze roept om te gaan eten. Je kind zal het op zo'n moment niet leuk vinden om alles plots te moeten laten liggen, om te gaan eten. Hij is dan bij voorbaat al wat bozig of chagrijnig. Het kan helpen om van te voren al aan te kondigen dat jullie bijna gaan eten, dus dat je kind alvast rustig stopt met waar hij mij bezig is. 

5) Kleine porties 
Begin met kleine porties. Snijd de boel goed klein en leg het eventueel op een kleiner bord. Zo vindt een kind (zeker een peuter) het te overzien. Geef je kind daarnaast een compliment als hij zijn bord heeft leeg gegeten. Je zult gaan merken dat deze aanpak beter werkt dan wanneer je straf geeft als hij een normaal bord met eten weigert. 

6) Geef het juiste voorbeeld
Geef tijdens het eten zelf het goede voorbeeld, want kinderen doen alles na, ook jou. Wat houdt 'het goede voorbeeld geven' tijdens het eten in? Eet dat wat de pot schaft smakelijk op. Daarnaast is een belangrijke tip om niet te beginnen aan het koken van verschillende potjes voor ieder gezinslid. Als je als ouder iets niet zo lekker vindt, eet er dan toch een beetje van, zo leer je je kind dat hij soms ook iets moet eten wat hij minder lekker vindt. 

7) Houd het ontspannen 
Het is belangrijk dat het eten ontspannen verloopt. Maak het avondeten tot een gezellig moment voor het hele gezin; een moment om bij te kletsen en geïnteresseerd in elkaar(s dag) te zijn. Als het eten een gezellig moment is, dan gaat je kind etenstijd associëren met gezelligheid. Dit kan positief werken op het eetgedrag van je kind. 

8) Gebruik een diep bord
Als je kind jong is, dan kan het door een wat gebrekkige motoriek best moeilijk zijn om netjes te eten. Als het steeds fout gaat, terwijl je kind wel zijn best doet, dan kan hij gefrustreerd raken. Een diep bord kan dan helpend zijn. 

9) Laat je kind meehelpen 
Vaak vinden kinderen het leuk om mee te helpen in de keuken. Je kunt ze taakjes geven als groente wassen, roeren, mixen et cetera. Als ze zelf hebben meegeholpen bij het maken van het eten, dan is de kans groter dat ze gaan proeven en eten. 

Dit waren de adviezen! Heb jij er nog een paar? Laat ze dan achter in de reacties! Raak je iedere keer verzeilt in een machtsstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot het eten of andere onderwerpen, lees dan eens 'Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?'

mijn-kind-wil-niet-eten
omgaan-met-machtsstrijd

Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?

Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?

Ja hoor, het is weer zo ver, ineens zit je er weer in. Of eigenlijk 'jullie'. Je kind wil niet wat jij wil. Je houdt je vast aan wat je wil. Het resultaat is een soort van 'ja-nee-spel'. Kind boos en jij boos. Hoe dan ook, je wil dat je kind gaat doen wat jij van hem wil! Je wil niet toegeven, want dan is het einde zoek. Ja toch? 

Je bent belandt in een machtsstrijd. Het gaat op een gegeven moment niet om hetgeen dat er moet gebeuren, maar om de strijd. Je wil niet 'verliezen' van je kind. Alleen je kind wil ook niet verliezen van jou. Zo'n situatie kan op den duur redelijk escaleren. 

Machtsstrijd
Je hebt vaak niet door dat je in een machtsstrijd verzeilt raakt. Wat kenmerkend is voor een machtsstrijd is dat het niet meer gaat over de oorspronkelijke vraag of wens. Je hebt bijvoorbeeld gevraagd of je kind zijn spullen wil opruimen, maar vervolgens gaat het niet meer om het opruimen, maar dat je kind doet wat jij vraagt. Het gaat er dan om wie het conflict gaat winnen of verliezen. 

Bij een machtsstrijd is er eigenlijk nooit een winnaar. Het leidt nooit tot een bevredigende oplossing. Verliezen voelt niet fijn, niet voor jou en ook niet voor je kind. Het doet iets met de relatie, want het leidt eerder tot verwijdering dan tot toenadering. 

Als je vindt dat jij uiteindelijk (altijd) de baas moet zijn, zul je sowieso in een machtsstrijd verzeilt raken, vroeg of laat. Je wil winnen, je wil macht hebben. Je wil je kind niet zijn zin geven, omdat hij dan wint. Straks loopt je kind nog over je heen en voor de buitenwereld wil je ook over laten komen dat je je kind onder controle hebt. 

Hoe doorbreek je machtsstrijd?
Om eruit te komen zul je moeten doorbreken dat je tegenover elkaar staat als vijanden. Dit laatste is namelijk wat er ontstaat als je in een machtsstrijd verzeilt raakt. Je zult weer naast elkaar moeten komen te staan. Soms is het nodig om eerst even wat tijd te pakken om je emoties te laten zakken. Het is dan goed om letterlijk uit de strijd te lopen. Loop weg en ga naar een plek waar je tot jezelf kan komen. Het is verstandig om te benoemen dat je even wegloopt zodat jij/jullie tot rust kunnen komen, maar dat je daarna weer terugkomt. 

Als jij/jullie beiden weer bedaard zijn, ga dan met elkaar in gesprek. Vraag je kind wat er aan de hand is en laat zien dat je écht luistert. Probeer je kind te begrijpen. Dit kun je doen door je eigen gedachten over de situatie even los te laten en te parkeren. Als je begrijpt wat er aan de hand was voor/bij je kind, geef dan daarna pas uitleg over jouw kant van het verhaal. Let erop dat je dit in 'ik-boodschappen' doet, zo voorkom je dat je kind zich aangevallen voelt. 

Nadat jullie beiden jullie kant van het verhaal gedaan hebben en elkaar (beter) begrijpen, stel je de vraag 'Hoe zouden we dit samen op kunnen lossen?'. Vanaf dit punt ben je niet langer in machtsstrijd! Je staat niet meer tegenover elkaar, maar naast elkaar. Je gaat samenwerken, door te zoeken naar een oplossing. Het geeft een gevoel van verbondenheid en versterkt de relatie tussen jou en je kind. Doordat je samen op zoek gaat naar een oplossing (die voor beiden goed is), is er geen sprake meer van winnen of verliezen. 

Hoe voorkom je dat je in een machtsstrijd komt met je kind?
Wil je voorkomen dat je (steeds weer opnieuw) verzeilt raakt in een machtsstrijd met je kind? Zorg er dan voor dat je jouw opvoeding baseert op samenwerken, in plaats van op het hebben van macht. Heb als ouder respect voor de behoeften van je kind, maar heb daarnaast ook respect voor jouw eigen behoeften. Let erop dat het gesprek niet toegaat naar winnen of verliezen. Blijf luisteren naar je kind en probeer hem te begrijpen. Zoek altijd naar een oplossing waar jullie beiden tevreden mee zijn. 

Als je je opvoeding baseert op samenwerken, dan valt dit onder de autoritatieve opvoedingsstijl. Wil je meer lezen over opvoedstijlen? Lees dan de blog 'Welke opvoedstijlen bestaan er?'. In deze blog worden de opvoedstijlen beschreven, inclusief voor- en nadelen per opvoedstijl. 

Black Friday 2020Black Friday 2020
Select oktober 2021Select oktober 2021
omgaan-met-machtsstrijd

Pagina’s

×

 

HALLO!

Heb je een vraag of wil je een aanvraag doen? Zie hieronder wie er klaar zit om jouw (aan)vraag te beantwoorden. Klik op de naam om een gesprek te starten.

×