empowermens-zelfredzaamheid-logo-bestellen

EMPOWERMENS BLOGS

Blogs om mensen online te empoweren

Wat is empowerment?

WAT IS EMPOWERMENT?

Empowerment is het proces van versterking, waarbij de mens grip krijgt op zijn eigen situatie en/of omgeving. Empowerment komt tot stand door het krijgen en hebben van controle, het aanscherpen van bewustzijn en het vergroten van participatie

Het woord empowerment is niet een woord dat je in 'de Dikke van Dale' kunt vinden. Dit komt omdat het een Engels woord is. Toch wordt dit woord tegenwoordig wel regelmatig gebruikt. Je komt het woord bijvoorbeeld tegen binnen het social work. 

Empowerment Betekenis

Het woord empowerment wordt op verschillende manieren uitgelegd en beschreven. Hieronder vind je een aantal verschillende beschrijvingen van het woord empowerment. 

 • Empowerment is een vorm van zelfsturing
 • Het ontwikkelen en benutten van de eigen capaciteiten, om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt. 
 • Als je het Engelse woord Empowerment letterlijk vertaalt naar het Nederlands, dan betekent het 'iemand tot iets in staat stellen'. 
 • Proces waarbij mensen of groepen meer invloed krijgen op gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn. 
 • Empowerment gaat uit van de eigen kracht van mensen. 

Empowerment in Social Work

Binnen het Social Work komt het woord empowerment neer op het bewustwordingsproces van de mens, waarbij de mens bij zijn eigen kracht komt en deze activeert. Dit gaat onder andere over 'eigen kracht' en 'zelfredzaamheid', twee veel gebruikte termen binnen de hulpverlening. Er is sprake van empowerment als het individu weet waar zijn krachten liggen, deze ook benut en daarnaast weet waar zijn krachten niet liggen en hiervoor zijn netwerk benut. Zo weet hij zich te redden. Empowerment gaat daarom ook over sterk zijn, het grip hebben op de situatie, binnen de verschillende levensgebieden. 

Volgens Rensen, organisator van de conferentie 'Meer kracht en meer macht. Waarom empowerment juist nu nodig is.', vormt empowerment het basisbegrip binnen het sociaal werk. Hij heeft het erover dat je zonder empowerment geen participatiesamenleving kunt vormen. Hij geeft hier het volgende over aan: "Het gaat over het individu, maar ook over de omgeving waar het individu deel van uitmaakt. Begrippen als zelfredzamheid, eigen kracht of ervaringsdeskundigheid zijn smaller en bieden maar een deel van de oplossing. Professionals die sociale problemen oplossen, horen oog te hebben voor de invloed van de omgeving op de burger/cliënt. Empowerment biedt daarvoor een goed kader. Ook in een tijd waarin veel van de burgers, en hun netwerk, wordt gevraagd.". Lees hierover meer via 'Zonder empowerment geen participatiesamenleving'. 

Wat houdt Empowerment in?

De betekenis van Empowerment is zojuist uitgelegd, maar wat houdt empowerment in? Hieronder een puntsgewijs overzicht. 

Mensen met empowerment..

 • ..weten dat ze de mogelijkheid om te veranderen zelf in eigen hand hebben. 
 • ..weten waar hun krachten liggen en benutten deze. 
 • ..weten ook waar hun krachten niet liggen. Hier vragen zij hun netwerk voor. 
 • ..kunnen en mogen zelf keuzes maken. 
 • ..nemen zelf beslissingen (over hun leven). 
 • ..proberen problemen stap voor stap zelf op te lossen. 
 • ..geloven (weer) in zichzelf. 
 • ..vergroten hun eigen waarde -en daarmee indirect hun zelfvertrouwen. 
 • ..maken afspraken met zichzelf en anderen en komen deze na. 
 • ..zijn assertief: komen op voor hun wensen, verwachtingen en behoeften. 
 • ..zien het belang van de 'groep' en weten dat zij er niet alleen voor staan. Zij durven hulp van anderen te vragen. 

Empowerment 15 elementen

Volgens Judi Chamberlin - een Amerikaanse activist, leider, spreker binnen de psychiatrie - bestaat empowerment uit 15 elementen. Dit beschreef zij in het blad Passage. Ik heb ze hieronder voor je op een rijtje gezet. 

1) Beslissingsvrijheid.
In de gelegenheid zijn om zelf belangrijke beslissingen te nemen over je leven. 

2) Toegang hebben tot informatie en hulpbronnen.
Om goede beslissingen te kunnen nemen is het van belang dat iemand beschikt over informatie, of dat iemand de informatie tot zich kan nemen. Door de informatie kan hij de consequenties van zijn keuze afwegen. 

3) Keuzemogelijkheiden.
Deze spreekt wel voor zich. 

4) Assertiviteit.
Om te bereiken wat je wil is het belangrijk dat je assertief bent. Assertief zijn houdt in dat je opkomt voor wat je wil, voor je verwachtingen en behoeften. 

5) De mening van het individu is belangrijk. 

6) Kritisch leren denken, in plaats van geconditioneerd handelen.
Niet automatisch handelen, het geconditioneerde handelen, maar nadenken over wat je wil en daar naar handelen. 

7) Boosheid tonen en ermee om leren gaan.

8) Mensen hebben rechten. 

9) Veranderingen aanbrengen in het bestaan van de inividu of groep.
Door keuzes te mogen maken en veranderingen te mogen aanbrengen heeft iemand het idee controle en vrijheid te hebben over de situatie. 

10) Vaardigheden aanleren die het individu zelf belangrijk vindt. 
Wanneer iemand de gelegenheid heeft om dingen aan te leren die diegene zelf belangrijk vindt, dan kun je soms versteld staan van iemands kunnen. 

11) Ervoor zorgen dat anderen hun visie over de competentie en het oordeelsvermogen van cliënten wijzigen. 

12) Uit de kast komen.
Mogen zijn wie je bent, wie je ook bent. Hier wordt niet het 'uit de kast komen' bedoelt wanneer iemand aangeeft op hetzelfde geslacht te vallen. 

13) Uit zichzelf groeien en veranderen. 

14) Stigma overstijgen en een positief zelfbeeld opbouwen. 

15) Het belang van de groep en niet het gevoel hebben er alleen voor te staan. 

(Chamberlin, 1998, Passage). 

Empowermens

Empowermens kan wat voor je betekenen als het gaat om empowerment. Het volledige aanbod van Empowermens is gericht op het creëeren en ontwikkelen ervan. Zo kun je terecht voor coaching, maar ook voor een overzicht van andere hulpaanbieders, sprekers & workshops, een werkboek voor hulpverleningstrajecten en coachingstrajecten genaamd Empowermens Support, een shop en blogs zoals deze! 

geef-me-de-vijf

Geef me de 5

Geef Me De Vijf

Een kind met autisme opvoeden en begeleiden, hoe doe je dat nou? Het is niet makkelijk, want het hoofd van je kind werkt anders dan bij andere kinderen. Als ouder van een kind met autisme wil je juist je kind goed kunnen begeleiden en opvoeden. Geef me de vijf leert je hoe je je kind, of een kind, met autisme kunt begeleiden en opvoeden. 

Wat is Geef me de vijf?  

Geef me de vijf is een methode die beschreven staat in een boek, geschreven door Colette de Bruin. Het is een wijze, een methode, om toe te passen tijdens het opvoeden en begeleiden van kinderen met autisme. Het boek is dan ook geschreven naar ouders en opvoeders. Een kind met autisme heeft het nodig dat je voorspelbaar en duidelijk bent, dit komt in 'Geef me de vijf' steeds weer naar voren. 

Een kind vraagt als het ware Geef me de vijf, maar wat zijn nou deze 'vijf'? En hoe pas je ze toe?

1. WAT is mijn taak?
Maak je kind duidelijk wat hij precies moet doen; wat zijn taak of opdracht is. 
Voorbeeld: jullie gaan vanmiddag koken en je kind mag de groentes snijden. Het wat is in dit geval 'de groentes snijden'. Wees nog duidelijk door te benoemen welke groentes je kind zal gaan snijden. 

2. HOE voer ik het uit?
Leg je kind uit hoe hij dit - zijn taak of opdracht - kan doen. 
Voorbeeld: je kind mag de groentes snijden. Leg uit dat hij dit kan doen door een scherp (snij)mesje te gebruiken en een plank waar de groentjes op gesneden mogen worden. 

3. WAAR vindt het plaats?
Vertel je kind waar hij dit doet. 
Voorbeeld: Je kind mag groentes snijden. Vertel waar dit plaatsvindt: in de keuken, aan tafel. 

4. WANNEER moet ik het doen? 
Vertel je kind wanneer hij dit doet. 
Voorbeeld: 'Het groente snijden zal om half 5 vanmiddag beginnen'. Voor het kind is het het duidelijkste als je een tijd kan noemen, of een situatie die zich ervoor afspeelt zoals 'Het groente snijden begint nadat ik de aardappels geschild heb'. 

5. WIE is erbij betrokken? 
Vertel je kind wie erbij betrokken is. Gaat het 'wat' om koken en ga je dit samen doen? Vertel je kind dan dat hij dit samen met jou gaat doen. Gaat hij een opdracht uitvoeren met andere kinderen? Vertel hem met welke kinderen hij dit gaat doen. 
Voorbeeld: In het geval van het voorbeeld benoem je dat het kind de groentes alleen zal snijden en dat jij erbij aanwezig bent in de keuken. 

Gouden vraag
De gouden vraag die je kunt stellen aan of bespreken met een kind dat autisme heeft is het 'Wat, hoe, waar, wanneer en met wie'!

Wanneer deze elementen niet duidelijk zijn, dan voert het kind de opdracht niet uit, doet niet wat je van hem vraagt, laat vervelend gedrag zien etc. Loop deze 'vijf' dan nog eens bij langs en check samen met je kind of het per 'element' duidelijk genoeg is. 

 

Het boek 'Geef me de vijf'

Wanneer je het boek leest, leer je de Geef me de vijf -wijze te hanteren. De schrijfster, Colette de Bruin, legt uit wat de gevolgen van de stoornis voor het kind kunnen zijn. Hierdoor krijg je als lezer inzichten. Door het boek leer je om de zogenoemde 'auti-bril' op te zetten, zodat je vanuit deze bril naar 'de wereld' van het kind met autisme leert kijken. Wanneer je hierdoor meer inzichten verwerft, kun je je opvoeding en begeleiding ook beter aanpassen. 

Het boek start met een uitgebreide uitleg over wat autisme precies is en er wordt uitgelegd welke vormen van autisme er zijn. Colette legt in haar boek uit dat kinderen met autisme alles in puzzelstukjes waarnemen en dat zij een andere manier van denken hebben. Colette spreekt over een streepjescode en laat aan de hand hiervan zien wat de verschillen zijn tussen de verschillende vormen van autisme. Het wordt duidelijk dat autisme zich bij iedereen op een andere manier uit.

Door het boek leer je ook auti-communicatie toe te passen. Dat is communceren op een manier die aansluit bij de denkwijze van een kind met autisme. 

Het boek legt je verder de volgende dingen uit:
- Het maken van mindmaps werkt prettig en overzichtelijk. 
- Het visualiseren van regels en afspraken. 
- De beste manier om een takenlijst en afsprakenschrift te gebruiken. 
- Manier waarop je je kind van persoonsafhankelijk naar structuurafhankelijk maakt. 

Dit laatste is iets waar veel ouders en opvoeders van kinderen met autisme tegenaan lopen. De hele dag door zijn ze bezig met het zeggen wat hun kind moet doen, terwijl dit erg vermoeiend is. Als ouder of opvoeder krijg je meer rust wanneer je je kind structuurafhankelijk hebt gemaakt. Tevens wordt je kind hier zelfstandig van! 

'Geef me de vijf' bestellen

Ben je ouder of opvoeder van een kind met autisme? Werk je met kinderen met autisme of vind je dit onderwerp ontzettend interessant? Benieuwd geworden naar alle wat je in dit boek kunt lezen en wat van je van dit boek kunt leren? Bestel dan hieronder het boek 'Geef me de Vijf' van Colette de Bruin. Andere boeken die gerelateerd zijn aan dit onderwerp, die zij ook geschreven heeft zijn 'Auti-communicatie' en 'Dit is Autisme'. 

Individuele Begeleiding
Heb je behoefte aan ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat je ouder bent van een kind met autisme, of omdat je zelf autisme hebt? Ga dan naar Empowermens Coaching of kijk bij Empowermens Connect naar het overzicht van hulpaanbieders, waaronder Individuele Begeleiding.

Wat is een Kletspot?

Wat is een kletspot?

 

Wat is een Kletspot?

Wat is een Kletspot? Misschien heb je er inmiddels wel eens iets over gehoord. Niet? Ik leg het je uit. De Kletspot is een offline spel en bestaat uit een pot met vragenkaartjes. Het is spel zonder spelregels, waarbij je urenlang plezier hebt door het bespreken van de vragen die op de kaartjes staan. De kaartjes bestaan uit vragen en dilemma’s, zoals:
‘Wat was tot nu toe de mooiste dag van jouw leven?’
‘Wat is jouw laatste leugen?’
‘Wat is jouw grootste blunder?’. ‘Als jij 10 jaar geleden jezelf een brief mocht schrijven.. Wat zou dan de boodschap zijn?’

Je hebt een algemene Kletspot, maar je kunt ook kiezen voor een Kletspot met thema. Hierover lees je meer onder het kopje Verschillende soorten Kletspot.

 

kletspot-empowermens

Waarom de Kletspot?

Waarom zou je een Kletspot kopen als spel? Omdat het een ontzettend leuke manier is om elkaar écht beter te leren kennen! Je bespreekt onderwerpen, vragen en dilemma’s waar je in de standaardgesprekken niet zomaar op komt. Tegenwoordig pakt men hun mobiele telefoon er al snel bij, zelfs op verjaardagen of andere sociale gelegenheden. Door de Kletspot heb je oprechte aandacht voor elkaar en dat zorgt voor meer waardering, contact en gezelligheid. Als je elkaar al goed kent, dan zul je elkaar door dit spel nog beter leren kennen! En als laatste reden: hilariteit gegarandeerd!

Waar koop je de Kletspot?

Je kunt dit spel tegenwoordig via verschillende sites online bestellen en ook in winkels. Zoekt en gij zult vinden! Via de Empowermens Shop kun je ze ook kopen. De Kletspot is een prachtig geschenk voor jezelf en een uniek cadeau voor de ander! De prijzen varieren ongeveer tussen de vijftien en twintig euro.

Hieronder staan verschillende soorten kletspotten, met daarbij een link naar de desbetreffende Kletspot, zodat je er meteen een kunt bestellen!

Verschillende soorten Kletspot

Je hebt een gewone Kletspot, maar ook andere varianten die een specifiek thema betreffen. Hieronder vind je een overzicht met daarachter een link naar het product, zodat je deze meteen kunt bestellen.

LIEVELING
Ideaal voor zowel prille als ervaren liefdeskoppels. Even tijd voor elkaar en met elkaar, om bijvoorbeeld herinneringen op te halen, nieuwe plannen te maken en elkaar (nog) beter te leren kennen. Deze variant is ook leuk om te spelen met een ander stel dat bij jullie op bezoek is! Mijn ervaring is dat deze Kletspot niet alleen leuk is voor stellen, maar ook voor stellen of individuen die bij elkaar komen. Benieuwd naar wat je hiervan kunt verwachten? Bij deze een paar voorbeelden van vragen die in deze pot zitten:
‘Welke gebeurtenissen in jouw leven hebben jou gemaakt zoals je nu bent?’
‘Ik beloof je dat ik beter mijn best ga doen op..’
‘Heb je genoeg tijd voor jezelf?’
‘Waarom heb je juist voor mij gekozen?’
‘Waar ben je het meest onzeker over?’

BABBELS
Kom er op een hilarische manier achter hoe familie en vrienden echt over je denken. Wie aan tafel kan het slechts tegen kritiek? Wie heeft er wel eens gestolen? Wie is het meest positief? Babbels heeft 200 vragen.

GOZERS
Dit is de mannenversie van de Kletspot, met onderwerpen als sport, gadgets, vrouwen, geld, misdaad en drank. Leuk voor bij een biertje! Gezellig ouwehoeren met meer dan 100 vragen en dilemma’s.

EXTRA PITTIG & STOUT
Deze versie gaat net wat over het randje, is een tikkeltje ondeugend, maar ook spannend. Voor extra ondeugende vragen kun je Kletspotje STOUT proberen. Deze laatste is alleen geschikt voor volwassenen.

DUBIO
Prettig gestoorde dilemma’s.

MAMALIEF
Mamalief is het ideale cadeau voor alle moeders. Het bestaat uit 54 kaartjes, waarvan je er 45 naar eigen idee moet invullen. Laat moeders glimlachen om de leukste herinneringen en bedank haarop deze prachtige manier! Het is niet alleen ideaal als origineel moederdagcadeau, maar ook prachtig om gewoon zomaar te geven.. omdat je haar waardeert.

KLETSPOT KIDS
Dit is een editie speciaal voor kinderen. Het is een plastic pot, in plaats van glas, zodat deze niet zomaar kapot gaat. Tijd om te kletsen, babbelen en lachen! Je kunt dit spel op twee manieren spelen: om de beurt een kaartje pakken, voorlezen en beantwoorden, of gooi om de beurt met een dobbelsteen!

EN MEER
Benieuwd naar nog meer soorten? Kijk dan hieronder, ga naar de Kletspotten via de Empowermens Shop, of houd de officiële site in de gaten.

 

 

opvoedstijlen

Welke opvoedstijlen bestaan er?

Welke opvoedstijlen zijn er?

Iedereen voedt zijn kinderen op een andere manier op. Zelfs binnen een relatie zie je soms dat de ene opvoeder naar een ander soort manier van opvoeden neigt dan de andere opvoeder. Welke opvoedstijlen bestaan er? Er zijn vier verschillende opvoedstijlen: autoritair, permissief, autoritatief en verwaarlozend. In deze blog lees je wat deze stijlen inhouden en wat de voor- en nadelen zijn. Welke opvoedstijl heb jij?

Autoritair
Een opvoeding die onder de autoritaire opvoedstijl valt, kenmerkt zich door veel regels. Binnen deze opvoedstijl is de ouder als het ware de baas en het kind moet gehoorzamen. Als het kind zich niet aan de regels houdt krijgt het straf. Autoritaire ouders leggen de regels nauwelijks uit en geven de kinderen geen ruimte om de discussie met hen aan te gaan.

Voordelen
Het voordeel van deze opvoedstijl is dat het kind precies weet wat het van zijn ouders kan verwachten. De ouders bepalen wat er gebeurt. Sommige kinderen kunnen baat hebben bij een autoritaire opvoeding.

Nadelen
Het nadeel van deze opvoedstijl is dat kinderen bang en volgzaam, of opstandig en agressief worden. Een kind dat opgroeit binnen deze opvoedstijl ontwikkelt weinig zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Het leert niet om zelf te bedenken en te beargumenteren waarom hij iets wil, of niet wil, en vind het moeilijk om beslissingen voor zichzelf te nemen. De dwingende manier van opvoeden kan voor strijd zorgen. Wordt het kind ouder, dan zal het zich meer onttrekken aan zijn ouders.

Permissief
Een opvoeding die onder de permissieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door toegeeflijke ouders die veel aandacht hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Het kind krijgt bijna altijd zijn zin. Je zou kunnen stellen dat het kind de baas is en er weinig van hem verwacht wordt. Ouders die deze opvoedstijl hanteren nemen hun kind wel serieus, maar zichzelf en hun regels in mindere mate.

Voordelen
Het voordeel van deze opvoedstijl is dat ouder en kind gelijkwaardig zijn. Er doen zich weinig conflicten voor en het kind mag bijna alles.

Nadelen
Het nadeel van deze opvoedstijl is dat kinderen van permissieve ouders worden verwend en geen grenzen leren kennen. Het kind krijgt weinig feedback, leert niet om ook rekening met anderen te houden en is gemakzuchtig. Bovendien leert het kind niet hoe hij met zijn emoties om kan gaan en hoe hij zichzelf kan beheersen. Kinderen kunnen verdrietig, agressief en impulsief worden. Als een kind van permissieve ouders de puberteit bereikt, kunnen de ouders hun invloed verliezen.

Autoritatief
Een opvoeding die onder de autoritatieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door ouders die tegelijkertijd regels stellen en oog hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Je zou kunnen zeggen dat deze ouders democratische opvoeders zijn. Ze geven met liefde leiding, houden rekening met de ontwikkeling van het kind en overleggen met het kind. De regels die ze stellen leggen ze uit door middel van argumenten. Zo leert het kind waarom er regels zijn. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd.

Voordelen
Het voordeel van deze opvoedstijl is dat het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind wordt gestimuleerd. Het kind wordt als persoon geaccepteerd en gerespecteerd. Zijn ontwikkeling wordt gevolgd. Er is wederzijds openheid tussen ouder en kind. De kinderen van ouders die deze opvoedstijl hanteren zijn vaak wat vrolijker en presteren iets beter op school. Ze hebben minder gedragsproblemen en kunnen beter tegen de negatieve invloed van leeftijdsgenootjes.

Nadelen
Het nadeel van deze opvoedstijl is dat het veel tijd en energie kost, meer dan de andere opvoedstijlen. Het kind zal niet meteen gehoorzamen, maar wil argumenten horen. Daarover in gesprek gaan kost tijd, energie en soms ook een hoop geduld. Ouders en kinderen zullen moeten accepteren dat hun meningen niet altijd overeenkomen. Een gevaar van deze opvoedstijl kan zijn dat het kind te vrij en te mondig wordt en dat ouders niet snel genoeg grenzen stellen, omdat ze maar blijven praten en argumenteren.

Verwaarlozend
Een opvoeding die onder de verwaarlozende opvoedstijl valt kenmerkt zich door de weinig regels. Het kind mag het allemaal zelf uitzoeken. Deze opvoedstijl klinkt misschien heel vrij, maar eigenlijk worden deze kinderen verwaarloosd. Naast de weinige regels zijn andere kenmerken dat er weinig geborgenheid, steun, veiligheid en betrokkenheid is.

Voordelen
Een voordeel van deze opvoedstijl is dat het een vrij gemakkelijke manier van opvoeden is. Het kost je als ouder weinig tijd, energie en geduld en daardoor houd je meer tijd over voor jezelf.

Nadelen
Het nadeel van deze opvoedstijl is dat het kind niets van zijn opvoeders leert. Zo leert hij ook niet om juiste, verstandige keuzes te maken. Hierdoor loopt een kind het risico om verkeerde vriendjes te krijgen. Daarnaast voelt een kind zich door deze manier van opvoeden niet geliefd en eenzaam.

Welke opvoedstijl is het beste?
Er is niet één opvoedstijl aan te wijzen die de beste is. Als je kijkt naar de vier opvoedstijlen zoals deze hierboven beschreven staan, dan zou je kunnen stellen dat een kind het meeste leert van een autoritatieve opvoedstijl, maar zoals ook al beschreven stond is het voor bepaalde kinderen juist nodig dat hun ouders zich autoritair opstellen. Bij het ene kind is een harde aanpak met duidelijke regels nodig, terwijl een ander juist een losse aanpak met weinig regels nodig heeft.

JMouders schreef het artikel 'Onderzoek: dit is de beste opvoedstijl' naar aanleiding van een onderzoek van de Oklahoma State University.

Welke opvoedstijl is het slechtste?
Ik denk dat je na het lezen over de opvoedstijlen deze vraag zelf al kunt beantwoorden. De slechtste opvoedstijl, die de meest negatieve gevolgen heeft, is de verwaarlozende opvoedstijl. Kinderen worden te snel volwassen, hebben meer risico op het ontwikkelen van een verslaving en hebben op latere leeftijd vaker te maken met sociale en psychische problemen.

Welke opvoedstijl past bij mij (en mijn kind)?
Welke opvoedstijl het beste bij jou en/of je kind past is afhankelijk van verschillende factoren:

 • De situatie.
 • De omgeving waarin je het kind opvoedt.
 • Het temperament van het kind.
 • Je eigen opvoeding.
 • Je eigen karakter.

Raak je steeds weer met je kind verzeilt in een machtsstrijd? Lees in 'Hoe kun je omgaan met machtsstrijd' hoe je dit kunt voorkomen en hoe je ermee om kan gaan.

opvoedstijlen
mijn-kind-wil-niet-eten

Wat kan ik doen als mijn kind niet wil eten?

Wat kan ik doen als mijn kind niet wil eten?

Het kan je helemaal tot wanhoop drijven als je kind niet wil eten. Het is ontzettend frustrerend om - soms elke dag opnieuw - die strijd aan te gaan, om er een paar hapjes in te krijgen. Ken je dat? Wat kun je doen als je kind niet wil eten? In deze blog krijg je in ieder geval een aantal tips die je kunt toepassen als je kind niet wil eten. 

Oh, en nog een kleine troost: je bent niet de enige bij wie het thuis zo gaat. Veel gezinnen met jonge kinderen herkennen dit probleem, ook bij hen is - metname - het avondeten af en toe een drama. 

Praktische adviezen
Hieronder de tips, inclusief uitleg. 

1) Ga de machtsstrijd niet aan
Dit is misschien wel de allerbelangrijkste tip. Ga de machtsstrijd niet aan! Heeft je kind zijn bord niet leeg? Pak het gewoon weg, zonder er al te veel van te zeggen. Geef de boodschap ''Graag of niet.'', of ''Volgende keer beter.''. 

2) Niet compenseren
Misschien ben je ongerust, en denk je 'Mijn kind moet toch wel iets in zijn maag krijgen?!'. Ondanks je ongerustheid is het verstandig je kind geen tussendoortjes ter compensatie te geven. Alhoewel het hard klinkt is er geen reden voor onrust, je kind kan best wachten tot de volgende (normale) maaltijd. Het is geen probleem om een keer een maaltijd over te slaan. Plus, je kind zal mogelijk extra trek hebben bij de volgende maaltijd, waardoor de kans groter is dat hij wel eet. 

Wat wel heel belangrijk is, is dat je kind voldoende drinkt! Wees daar wel alert op. 

3) Op tijd eten
Het is belangrijk om op tijd te eten, omdat ze veel vermoeider zijn wanneer het laat is. Als ze erg moe zijn, zullen ze minder eten. Eet dus niet te laat! 

4) Geef op tijd aan dat jullie gaan eten
Meestal zijn kinderen nog lekker aan het spelen, of zitten ze nog op de tablet, laptop of smartphone als je ze roept om te gaan eten. Je kind zal het op zo'n moment niet leuk vinden om alles plots te moeten laten liggen, om te gaan eten. Hij is dan bij voorbaat al wat bozig of chagrijnig. Het kan helpen om van te voren al aan te kondigen dat jullie bijna gaan eten, dus dat je kind alvast rustig stopt met waar hij mij bezig is. 

5) Kleine porties 
Begin met kleine porties. Snijd de boel goed klein en leg het eventueel op een kleiner bord. Zo vindt een kind (zeker een peuter) het te overzien. Geef je kind daarnaast een compliment als hij zijn bord heeft leeg gegeten. Je zult gaan merken dat deze aanpak beter werkt dan wanneer je straf geeft als hij een normaal bord met eten weigert. 

6) Geef het juiste voorbeeld
Geef tijdens het eten zelf het goede voorbeeld, want kinderen doen alles na, ook jou. Wat houdt 'het goede voorbeeld geven' tijdens het eten in? Eet dat wat de pot schaft smakelijk op. Daarnaast is een belangrijke tip om niet te beginnen aan het koken van verschillende potjes voor ieder gezinslid. Als je als ouder iets niet zo lekker vindt, eet er dan toch een beetje van, zo leer je je kind dat hij soms ook iets moet eten wat hij minder lekker vindt. 

7) Houd het ontspannen 
Het is belangrijk dat het eten ontspannen verloopt. Maak het avondeten tot een gezellig moment voor het hele gezin; een moment om bij te kletsen en geïnteresseerd in elkaar(s dag) te zijn. Als het eten een gezellig moment is, dan gaat je kind etenstijd associëren met gezelligheid. Dit kan positief werken op het eetgedrag van je kind. 

8) Gebruik een diep bord
Als je kind jong is, dan kan het door een wat gebrekkige motoriek best moeilijk zijn om netjes te eten. Als het steeds fout gaat, terwijl je kind wel zijn best doet, dan kan hij gefrustreerd raken. Een diep bord kan dan helpend zijn. 

9) Laat je kind meehelpen 
Vaak vinden kinderen het leuk om mee te helpen in de keuken. Je kunt ze taakjes geven als groente wassen, roeren, mixen et cetera. Als ze zelf hebben meegeholpen bij het maken van het eten, dan is de kans groter dat ze gaan proeven en eten. 

Dit waren de adviezen! Heb jij er nog een paar? Laat ze dan achter in de reacties! Raak je iedere keer verzeilt in een machtsstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot het eten of andere onderwerpen, lees dan eens 'Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?'

mijn-kind-wil-niet-eten
omgaan-met-machtsstrijd

Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?

Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?

Ja hoor, het is weer zo ver, ineens zit je er weer in. Of eigenlijk 'jullie'. Je kind wil niet wat jij wil. Je houdt je vast aan wat je wil. Het resultaat is een soort van 'ja-nee-spel'. Kind boos en jij boos. Hoe dan ook, je wil dat je kind gaat doen wat jij van hem wil! Je wil niet toegeven, want dan is het einde zoek. Ja toch? 

Je bent belandt in een machtsstrijd. Het gaat op een gegeven moment niet om hetgeen dat er moet gebeuren, maar om de strijd. Je wil niet 'verliezen' van je kind. Alleen je kind wil ook niet verliezen van jou. Zo'n situatie kan op den duur redelijk escaleren. 

Machtsstrijd
Je hebt vaak niet door dat je in een machtsstrijd verzeilt raakt. Wat kenmerkend is voor een machtsstrijd is dat het niet meer gaat over de oorspronkelijke vraag of wens. Je hebt bijvoorbeeld gevraagd of je kind zijn spullen wil opruimen, maar vervolgens gaat het niet meer om het opruimen, maar dat je kind doet wat jij vraagt. Het gaat er dan om wie het conflict gaat winnen of verliezen. 

Bij een machtsstrijd is er eigenlijk nooit een winnaar. Het leidt nooit tot een bevredigende oplossing. Verliezen voelt niet fijn, niet voor jou en ook niet voor je kind. Het doet iets met de relatie, want het leidt eerder tot verwijdering dan tot toenadering. 

Als je vindt dat jij uiteindelijk (altijd) de baas moet zijn, zul je sowieso in een machtsstrijd verzeilt raken, vroeg of laat. Je wil winnen, je wil macht hebben. Je wil je kind niet zijn zin geven, omdat hij dan wint. Straks loopt je kind nog over je heen en voor de buitenwereld wil je ook over laten komen dat je je kind onder controle hebt. 

Hoe doorbreek je machtsstrijd?
Om eruit te komen zul je moeten doorbreken dat je tegenover elkaar staat als vijanden. Dit laatste is namelijk wat er ontstaat als je in een machtsstrijd verzeilt raakt. Je zult weer naast elkaar moeten komen te staan. Soms is het nodig om eerst even wat tijd te pakken om je emoties te laten zakken. Het is dan goed om letterlijk uit de strijd te lopen. Loop weg en ga naar een plek waar je tot jezelf kan komen. Het is verstandig om te benoemen dat je even wegloopt zodat jij/jullie tot rust kunnen komen, maar dat je daarna weer terugkomt. 

Als jij/jullie beiden weer bedaard zijn, ga dan met elkaar in gesprek. Vraag je kind wat er aan de hand is en laat zien dat je écht luistert. Probeer je kind te begrijpen. Dit kun je doen door je eigen gedachten over de situatie even los te laten en te parkeren. Als je begrijpt wat er aan de hand was voor/bij je kind, geef dan daarna pas uitleg over jouw kant van het verhaal. Let erop dat je dit in 'ik-boodschappen' doet, zo voorkom je dat je kind zich aangevallen voelt. 

Nadat jullie beiden jullie kant van het verhaal gedaan hebben en elkaar (beter) begrijpen, stel je de vraag 'Hoe zouden we dit samen op kunnen lossen?'. Vanaf dit punt ben je niet langer in machtsstrijd! Je staat niet meer tegenover elkaar, maar naast elkaar. Je gaat samenwerken, door te zoeken naar een oplossing. Het geeft een gevoel van verbondenheid en versterkt de relatie tussen jou en je kind. Doordat je samen op zoek gaat naar een oplossing (die voor beiden goed is), is er geen sprake meer van winnen of verliezen. 

Hoe voorkom je dat je in een machtsstrijd komt met je kind?
Wil je voorkomen dat je (steeds weer opnieuw) verzeilt raakt in een machtsstrijd met je kind? Zorg er dan voor dat je jouw opvoeding baseert op samenwerken, in plaats van op het hebben van macht. Heb als ouder respect voor de behoeften van je kind, maar heb daarnaast ook respect voor jouw eigen behoeften. Let erop dat het gesprek niet toegaat naar winnen of verliezen. Blijf luisteren naar je kind en probeer hem te begrijpen. Zoek altijd naar een oplossing waar jullie beiden tevreden mee zijn. 

Als je je opvoeding baseert op samenwerken, dan valt dit onder de autoritatieve opvoedingsstijl. Wil je meer lezen over opvoedstijlen? Lees dan de blog 'Welke opvoedstijlen bestaan er?'. In deze blog worden de opvoedstijlen beschreven, inclusief voor- en nadelen per opvoedstijl. 

omgaan-met-machtsstrijd

Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl

Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl

Bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang: dit zijn de kerncompetenties van welzijn en tevens de doelen van de WMO. Empowermens Support sluit hierop aan. Door Empowermens Support wordt de mens gestimuleerd om na te denken over zijn kunnen, zijn eigen kracht, waar hij zichzelf maar ook een ander mee zou kunnen helpen. Daarnaast wordt hij ook gestimuleerd om na te denken over hoe zijn netwerk hem kan helpen. Uiteindelijk kan dit zelfredzaamheid, zorg voor elkaar en participatie tot stand brengen.

Welzijn Nieuwe Stijl: De acht bakens
In Welzijn Nieuwe Stijl staan acht bakens beschreven, die richtinggevend zijn voor de inzet van organisaties en professionals. Empowermens wil hier zoveel mogelijk bij aansluiten en heeft zich hier met Empowermens Support op gericht. De acht bakens zijn als volgt:

1. Gericht op de vraag achter de vraag.
2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger.
3. Direct erop af.
4. Formeel en informeel in verhouding.
5. Doordachte balans van collectief en individueel.
6. Integraal werken.
7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht.
8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.

Hoe sluit Empowermens Support aan bij de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl?
Natuurlijk kan Empowermens Support niet letterlijk aan alle acht bakens voldoen. Hier is voornamelijk de coach of hulpverlener (hierna te noemen: hulpaanbieder) zelf voor nodig. Empowermens Support is een tool, een hulpmiddel voor zowel de klant/cliënt als de hulpaanbieder, om gericht met de acht bakens te werken. Hieronder staat beschreven hoe Empowermens aansluit bij het werken vanuit de acht bakens.

1. Gericht op de vraag achter de vraag:
Door alle levensgebieden bij langs te lopen kan voor de hulpaanbieder inzichtelijk worden wat er allemaal gaande is in iemands leven. Hierdoor kan de hulpaanbieder sneller een verband leggen tussen dat wat er speelt; wat de vraag achter de vraag soms makkelijker duidelijk zal maken.

2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger.
Door Empowermens Support als tool in te zetten komt de burger, de hulpvrager, erachter waar zijn krachten liggen. Hoe hij zichzelf kan helpen.

3. Direct erop af.
Dit ligt bij de hulpaanbieder zelf.

4. Formeel en informeel in verhouding.
Door gebruik van Empowermens Support, en dan voornamelijk door gebruik van de werkbladen, zal inzichtelijk worden wat iemand zelf kan, wat iemand uit zijn netwerk kan betekenen en waarin iemand professionele ondersteuning nodig heeft. Dit zorgt voor een optimale verhouding tussen formele en informele hulp. Formele hulp houdt professionele ondersteuning in en informele hulp houdt ondersteuning in vanuit familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers.

5. Doordachte balans van collectief en individueel.
Het gaat hier om hoe ondersteuningsvragen worden aangepakt: individueel of collectief. Hier speelt Empowermens Support geen rol in.

6. Integraal werken.
Simpelgezegd houdt dit in dat verschillende professionals met elkaar samenwerken. Empowermens Stimuleert dit in die zin dat er met de hulpvrager gekeken wordt naar wat hij zelf kan, naar wat iemand uit zijn netwerk kan en waar hij professionele ondersteuning in nodig heeft. Als dit laatste nodig is, is het aan de hulpaanbieder om dit (samen met de hulpvrager) op gang te brengen. Hierbij zal afstemming nodig zijn voor wie wat oppakt. Wil je meer lezen over integraal werken? Over wat het wel en niet is? Klik dan hier.

7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht.
Empowermens Support is een simpel, praktisch werkboek. Het is enerzijds vrij in te vullen, maar niet geheel vrijblijvend. Empowermens Support heeft duidelijk een resultaatgericht doel, namelijk dat iemand groeit in zelfredzaamheid. In het werkboek kunnen werkbladen ingevuld worden om de eerste stappen hier naartoe te zetten.

8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.
Het is geheel aan de hulpvrager en de professional hoe (actief) Empowermens Support wordt ingezet. Er is ruimte voor de professional om werkbladen wel of niet toe te passen en ook voor de huplvrager is het zo dat hij naar eigen keuze bepaalde werkbladen in kan vullen. Empowermens Support kan als toevoeging worden ingezet bij verschillende aanpakken. Het is dus niet zo dat Empowermens Support maar bij één specifieke methodiek is in te zetten.

 

 

hoe-voelt-het-om-ADHD-te-hebben-empowermens

Hoe voelt het om ADHD te hebben?

Hoe voelt het om ADHD te hebben?

Hoe voelt het om ADHD te hebben? Dit is misschien een vraag die de omgeving van iemand met ADHD zich afvraagt. Hieronder staat een blog, in de vorm van een brief, geschreven door Nadia Salwin (dus niet opgesteld door Empowermens!). De brief is té mooi om niet te delen! Na het lezen van deze brief zul je beter begrijpen wat er allemaal in het hoofd, en in het leven, van iemand met ADHD omgaat.

“Ik ben net zoals jij, maar toch heel anders.
Ik voel dezelfde gevoelens, ervaar dezelfde dingen. Maar gewoon net een beetje heviger. Als ik gelukkig ben, ben ik dolblij. Als ik boos ben, ben ik heel boos. Als ik verdrietig ben, ben ik er kapot van. Als iemand me pijn doet, voelt het alsof de hele wereld ten onder gaat. Alsof ik steeds opnieuw ervaar hoe erg het nu net was.

Soms neem ik alles persoonlijk. Bij alles wat er gebeurt lijk ik betrokken. En omdat mijn hersenen iets ander werken dan bij anderen, moet alles er bij mij op een andere manier uitkomen, meestal via mijn grote mond. Ik klink misschien boos. Je denkt misschien dat ik overdrijf. Maar omdat ik – bij wijze van spreken – geen uitlaatklep in mijn hersenen heb, zijn dingen die er met mij gebeuren meteen heel groot voor mij. Ik krijg geen kans om met mijn gedachten dingen voor te sorteren en de onzinnige gedachten eruit te filteren.

Ik ben geen slechte luisteraar, maar soms vind ik het moeilijk om me te concentreren. Een kraan die druppelt, een auto die voorbijrijdt; al dit soort dingen kunnen me afleiden. Ik zie je lippen bewegen, en soms, het spijt me, kan ik me niet concentreren op wat je zegt, hoewel ik het echt probeer.
Ik wil jou niet negeren, maar er zijn gewoon zoveel andere dingen om naar te luisteren. En als we in een volledig stille ruimte zijn, luister ik niet naar de stilte maar naar de gedachten in mijn hoofd. Want daar, daar het nooit stil.

Soms word je moe van me omdat ik je iets heb gevraagd en bijna onmiddellijk daarna dezelfde vraag opnieuw stel.
Nee, ik ben niet dom of heel langzaam van begrip. Het antwoord dat je me gaf is gewoon verloren gegaan tussen al de andere gedachten in mijn hoofd. Dus dan moet ik het opnieuw te vragen. En misschien nog een keer om het te onthouden.
Ik kan niet rustig op de bank liggen voor een avondje films kijken. Na een tijdje begint het te kriebelen in mijn lichaam, verlies ik mijn concentratie, en kijk naar alles behalve wat er gebeurt op het scherm. Dan vertelt mijn lichaam dat ik wat anders wil doen. Mijn geduld is alweer opgeraakt hoe goed de film ook is. Geef mijn vermoeide hersenen dan een pauze van tien minuten, zodat we weer verder kunnen kijken. Mijn hoofd kan al die indrukken gewoon niet zo snel verwerken.

Word je boos op mijn eeuwige gefriemel aan mijn telefoon, kleding en alles wat ik in mijn handen kan krijgen? Het is gewoon mijn manier om me te concentreren.
Af en toe kan ik jouw gevoelens niet begrijpen. Maar ik begrijp zo veel meer dan ik onder woorden kan brengen.
Want als ik ergens sterke gevoelens over heb, worden mijn hersenen door deze emoties in beslag genomen en krijg ik geen woord over mijn lippen. Dan ben ik druk bezig om mijn lichaam te beheersen, zodat ik geen ongewenste acties tegen mezelf of tegen anderen ga uitvoeren.

Laat ik overal dingen slingeren? Chaos is mijn manier om orde te houden. Want het is een chaos in mijn hoofd, dus voel ik mij veilig in de chaos. Dan heb ik juist het gevoel dat ik alles onder controle heb.

Ben je verrast dat ik het ene moment boos word en het volgende moment heel blij ben? Probeer het niet te begrijpen. Mijn stemming wordt volledig beheerst door mijn gevoel, dat altijd de overhand krijgt. En die emoties kunnen snel veranderen. Mijn hersenen zijn constant in beweging. 

Waarom heb ik vaak conflicten met anderen? Dat is gewoon omdat ik een hekel heb aan onrecht en weiger om weg te kijken, als andere mensen in de problemen komen.

Me ergens mee te bemoeien is mijn specialiteit. Ik doe het niet om vervelend zijn, maar omdat ik niet de lafheid heb die kenmerkend is voor andere mensen. Ik denk niet aan de gevolgen van mij acties en begeef me vaak in gevaarlijke situaties met mensen waar ik medelijden mee heb. Je denkt misschien dat ik een expert ben in het mezelf in verlegenheid te brengen. Je ziet het goed: ik kijk niet goed uit, spring in plassen water of lach hardop in gênante situaties. Ik doe wat er in mij opkomt. Zoals ik me op dat moment voel. Ik heb geen tijd om na te denken over wat andere mensen over mij zullen denken. Er zijn zoveel dingen die me afleiden.

Ik kan instructies niet zo snel begrijpen. Soms moet je me tien keer iets uitleggen, tot ik het in één keer begrijp. Of als iemand anders het uitlegt en ik het ineens begrijp. Voor mij is het niet het belangrijkst wat je precies zegt, maar hoe je het zegt. Word je er moe van dat ik altijd de sleutels verlies als we ergens heen gaan? En ze dan thuis gewoon in mijn jaszak vind?
Het is gewoon even wennen. Mijn brein is zo druk met de omgeving dat het geen tijd heeft om zich te herinneren waar dingen uiteindelijk liggen.

Wij, mensen met ADHD/ADD leven intensief. We willen meer weten. Wij haten meer. We rouwen meer. Maar we hebben ook meer lief. Want als we van iemand houden, doen we het niet alleen met ons hart, maar met ons hele lichaam. Maar als je voelt dat je er even niet meer tegenkan? Neem een pauze. Neem een pauze van ons, we kunnen heel stressvol zijn. Er is altijd wel iets met ons aan de hand. We zijn constant in beweging. Maar we zijn niet alleen intens en hyperactief. We zijn ook intelligent en creatief. We hebben gewoon een andere manier om over dingen na te denken, omdat onze hersenen niet filteren. We moeten overleven op onze eigen manier van zijn en handelen.

Je moet ons een kans geven.

Geef ons een kans om precies te zijn wie we zijn, laat ons profiteren van alle positieve dingen die onze handicap met zich meebrengt, en geef ons de kans om te laten zien hoeveel we om je geven. Je zult ons uiteindelijk begrijpen. En wees er trots op dat je deel uitmaakt van onze reis en ontdek de wereld via ons perspectief.”

Ik denk dat je na het lezen van deze blog/brief een beetje inzicht heb gekregen in het antwoord op de vraag 'Hoe voelt het om ADHD te hebben?'. Veel mensen met ADHD geven aan zich te herkennen in wat Nadia Salwin heeft geschreven.

Wil je de oorspronke brief lezen? Ga dan naar deze blog.
Heb je de blog 'Wat zijn voordelen van ADHD?' al gelezen? ADHD wordt doorgaans wat negatief belicht, maar naast nadelen zijn er ook voordelen van ADHD.

voordelen-van-adhd

Wat zijn voordelen van ADHD?

Wat zijn voordelen van ADHD?

De nadelen van ADHD kent men vaak wel, maar wat zijn de voordelen van ADHD? Helaas wordt ADHD in onze maatschappij meestal als iets negatiefs gezien. Op scholen bijvoorbeeld, omdat de kenmerken van ADHD hier naar voren komen. Op school moet je je concentreren, is het storend als je continu beweegt, moet je geduldig wachten op je beurt en is het belangrijk dat je hoofdzaken van bijzaken kan onderscheiden: allemaal verwachtingen waaraan een ADHD’er moeilijk kan voldoen.

De voordelen van ADHD
Naast de nadelen zijn er dus ook voordelen van ADHD! Hieronder een opsomming van een aantal voordelen van ADHD.

 

1. Energiek.

2. Creatief

3. Empathisch vermogen:
Dit houdt in dat je een ander snel aan kunt voelen en jij je goed kunt verplaatsen in de gevoelens van een ander.

4. Inlevingsvermogen:
Dit is iets anders dan empathisch vermogen. Bij inlevingsvermogen gaat het om meer dan alleen gevoelens, omdat het dan ook kan gaan over het aanvoelen en inleven wat betreft belangen, behoeften en wensen van een ander.

5. Intuïtie:
Iemand met ADHD is vaak intuïtief. Dit houdt in dat je vaak gevoelsmatig iets weet, zonder dat je er over na hoeft te denken.

6. Doorzettingsvermogen:
Iemand met ADHD heeft vaak een groot doorzettingsvermogen, vooral wanneer iets zijn interesse heeft gewekt.

7. Probleemoplossend vermogen:
Iemand met ADHD is vaak erg goed in het vinden van oplossingen. Hier speelt doorzettingsvermogen en creativiteit in mee!

8. Hyperfocus:
Dit is een soort concentratie die erg intens is, waarbij er vaak op één onderwerp of opdracht gericht wordt. Iemand die in een hyperfocus zit lijkt haast ongevoelig voor de prikkels om hem heen en heeft vaak geen besef meer van de tijd. Een hyper focus bij iemand met ADHD kan ontstaan wanneer hij zich richt op iets dat hij erg interessant vindt!

9. Associatief:
Er is vaak sprake van associatief denken bij iemand met ADHD, hierbij wordt er snel geschakeld van de ene naar de andere gedachte. De ene gedachte doet denken aan iets anders. Hierdoor kan een ADHD’er ‘out of the box’ denken en bijvoorbeeld ineens een oplossing in iets zien.

10. Gestructureerd:
Dit klinkt misschien wat vreemd, maar een heel aantal ADHD’ers zijn erg gestructureerd, omdat dit de enige manier voor hen is om enigszins rust in de chaos aan te brengen.

 

Hoe voelt iemand met ADHD zich?
Heb je de brief die Nadia Salwin ooit blogde wel eens gelezen? Als je het doorleest zullen je een aantal voordelen en nadelen van ADHD opvallen. Daarnaast is het een ontzettende mooie brief, waardoor je een inkijkje krijgt in wat het is voor iemand om ADHD te hebben. In Hoe voelt het om ADHD te hebben? lees je de brief.

voordelen-van-adhd
adhd-kenmerken

Wat is ADHD?

Wat is ADHD?

Over ADHD hoor je genoeg, maar wat is het precies? ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivy Disorder. Het komt er op neer dat, wanneer er ADHD gediagnosticeerd is, je een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit hebt. Er is sprake van een – meestal – aangeboren en erfelijke afwijking van de hersenen. Bij een ADHD’er werken de hersenen anders; ze reageren sneller op prikkels. Als iemand met ADHD iets hoort – een prikkel is dan het geluid – zal hij stoppen met waar hij mee bezig is en opkijken om te zien waar het geluid vandaan komt. Diegene raakt door afleiding (de prikkel) uit zijn concentratie.

ADHD bij een kind ziet er anders uit dan ADHD bij een volwassene, maar daar zal in dit stuk niet op worden ingegaan. Hieronder is te lezen wat er in het algemeen bekend is over ADHD.

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Bij ADHD is er sprake van een drietal factoren, namelijk: aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Er wordt wel eens gezegd dat bij ADHD de rem niet goed is ontwikkeld of ontbreekt.

Een aantal kenmerken van ADHD zijn de volgende:

 • Snel afgeleid.
 • Moeite met het langdurig concentreren.
 • Last van een hoofd vol gedachten die tegelijkertijd lijken op te komen.
 • Hoge verwachtingen van anderen, waardoor er regelmatig teleurstelling ontstaat.
 • Vergeetachtig. Zo raakt iemand met ADHD zijn spullen vaak kwijt.
 • Moeite met het luisteren naar een ander.
 • Door anderen heen praten.
 • Eerst doen, dan denken. Iemand met ADHD flapt er bijvoorbeeld snel iets uit.
 • Iemand met ADHD heeft moeite met het wachten op een beurt.
 • Het afmaken van opdrachten gaat moeilijk.
 • Chaotisch.
 • Moeite met het scheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Moeite met plannen en roganiseren.
 • Rusteloos.
 • Veel bewegen; bij sommigen uit zich dit in kleine bewegingen en bij sommigen uit zich dit in wat grotere bewegingen die meer opvallen. Iemand met ADHD heeft moeite met stilzitten.
 • Moeite met ontspannen.
 • Altijd bezig zijn.
 • Snel, ondoordacht, beslissingen nemen.
 • Moeite met het volgen en onthouden van uitleg.
 • Veel en druk praten.
 • Ongeduldig zijn en moeite met afwachten.
 • Wel concentratie hebben bij onderwerpen die interessant gevonden worden door degene met ADHD.
 • Grote moeite met het actief worden bij ‘saaie dingen’.
 • Dagdromen.
 • Vaak het gevoel ‘op de tenen te lopen’.
 • Slecht met kritiek of complimenten omgaan.
 • Voelt zich regelmatig onbegrepen en daardoor ook alleen.

ADHD kan behoorlijk belemmerend werken in het dagelijks leven. Afspraken worden vergeten, spullen raken kwijt, opdrachten worden niet (op tijd) afgemaakt, in gesprekken ben je soms moeilijk te volgen of kun je de ander niet geduldig uit laten praten. Zowel op het gebied van school en werk als op sociaal gebied loopt iemand met ADHD vaak behoorlijk tegen de kenmerken van ADHD aan. Hierdoor kan iemand een deuk oplopen in zijn zelfvertrouwen. Kenmerken van ADHD uiten zich regelmatig door een laag zelfbeeld, stemmingsproblemen, oververmoeidheid, stressklachten en burn-out.

Gelukkig zijn er ook voordelen van ADHD, ga naar Wat zijn voordelen van ADHD?

Filmtip: ‘Brammetje Baas’. Een kinderfilm, kenmerkend voor kinderen en mensen met ADHD.

Pagina’s

Telefoonnummer

+31 618992974

Openingstijden

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr

Adres

Kattedoorn 35 Kampen

E-mail

info@empowermens.nl

Copyright 2020 HANNA AGTERES ©  All Rights Reserved